Knihovnička Getseman

Do redakce došly tři svazečky z nové produkce brněnského Centra pro studium demokracie a kultury. Představme si je.

Co vlastně Bible říká o homosexualitě amerického římskokatolického teologa a psychologa Daniela A. Helminiaka je založena na rozboru biblických pasáží, citovaných v souvislosti s homosexualitou. Dospívá k zajímavému závěru: „Bible tedy ani k morálce homogenitálního chování jako takového, ani k morálce homosexuálních vztahů, jak je dnes chápeme my, žádné přímé stanovisku nezaujímá. (...) Žít podle Bible znamená podřídit se těmto přísným morálním požadavkům, z kterých nelze vyjmout ani sex a intimní vztahy. To je všechno, co lze k biblické nauce o homosexualitě poctivě říci. Budou-li však přesto lidé chtít vědět, zda je homosexualita sama o sobě dobrá, musí se pro odpověď obrátit někam jinam. Neboť celá věc je zcela prostá. Bible si tuto otázku nikdy nekladla. A co víc, Bible ji dokonce, jak se zdá, úmyslně přehlíží jako zbytečnou."

Historicko-sociologický sborník Sekularizace českých zemí v letech 1848-1914 obsahuje osm studií věnovaných sociálním procesům, postavám a událostem souvisejícím s náboženským životem v našich zemích v uvedeném období. Tématy jsou například sekularizace českého národního hnutí na Moravě (M. Řepa) nebo vývoj protestantského školství (Z. R. Nešpor).

Další sborník je orientován filosoficko-teologicky a jmenuje se Analogie ve filosofii a teologii. Obsahuje dvanáct studií, velkou většinou orientovaných na filozofii starověku a středověku. Některá čísla však mohou být zajímavá i pro čtenáře neodborníka - třeba Tomáš Nejeschleba se věnoval tématu Analogie v okultních vědách v renesanci.