Zprávy

Brazílie: Biskup-hladovkář na jednotce intenzivní péče

Brasilia (KAP) Brazilský biskup Dom Luiz Flavio Cappio, který protestuje hladovkou proti megalomanskému a ekologicky i eticky spornému vládnímu projektu přeložení řeky Rio Sao Francisco, byl po 23 dnech hladovění přijat na jednotku intenzivní péče poté, co upadl do bezvědomí. Brazilská biskupská kon­ference oznámila, že Cappio, biskup diecéze Barra, byl přijat do nemocnice ve městě Petrolina.

Cappio vede boj za záchranu ekologicky ohrožené řeky již od roku 1992. Současný plán z roku 2005 na její přemístění vláda obhajuje tím, že kanál bude zásobovat vodou obyvatelstvo v suchých oblastech. Kritikové ovšem poukazují na to, že pouze čtyři procenta vody jsou určena na zásobování obyvatelstva a že naprostou většinu tekutiny spotřebují plantáže, ocelárny a další velkopodniky. Po prvních protestech, kdy Cappio rovněž konal hladovku, přislíbil brazilský prezident Luiz Inácio Lula da Silva dialog a projekt pozastavil. Ke skutečnému dialogu s kritiky pro­jektu však nedošlo a na jaře roku 2007 dostala armáda rozkaz zahájit výstavbu kanálu.

Spor se dostal až k brazilskému Nejvyššímu soudu, ten však v poměru šest ku třem povolil pokračování stavby. Brazilská vláda odmítla i kompromisní návrhy biskupa Cappia a dal­ších ekologů.

Vedení katolické církve v Brazílii v Římě považuje Cappiou zvolenou metodu protestu za příliš extrémní. Kardinál Giovanni Battista Re, prefekt římské Kongregace pro biskupy, Cappiony jménem Svatého stolce nařídil s hladovkou přestat především proto, že tím ohro­žuje svůj život.

Kardinál Lehmann kritizoval politiku Turecka

Berlín (KAP) Předseda německé biskupské konference, kardinál Karl Lehmann, ostře kritizoval náboženskou politiku Turecka a označil ji jako částečně nekompatibilní s Evropou. Současně v rozhovoru pro magazín Cicero podpořil návrh německé katolické církve vybudovat v Tarsu, rodišti apoštola Pavla, nový poutní chrám.

Podle názoru kard. Lehmana nemůže být o právu na svobodné vyznávání náboženství křesťanů v islamistických zemích ani řeči. Totéž platí i o Turecku, které chce přistoupit k Evropské unii. Sice se označuej za laický stát, ve skutečnosti však řídí a kontroluje islám obrovský úřad s asi sto tisíci státem placenými pracovníky, a mimo jeho rámec se všechny ostatní náboženské aktivity pouze tolerují, ale nedostávají od státu žádnou podporu. Křes­ťanské církve tak například dodneška nemo­hou v Turecku získat žádné pozemky pro stavbu kostelů, „protože z právního hlediska neexistují". Kardinál zdůraznil kontrast k Německu, kde si naopak muslimové mohou stavět důstojné mešity.

Ekumenická kaple v Římě

Řím (KAP) V římské patriarchální bazilice San Paolo fuori le Mura má být u příležitosti roku sv. Pavla 2008/9 otevřena ekumenická kaple. Řekl to arcikněz baziliky, kardinál Andrea Cordero Lanza di Montezemolo vatikánským novinám L'Osservatore Romano. Tím dostanou i jiné křesťanské konfese možnost slavit v bazilice bohoslužby a modlit se, řekl kardinál.

Rok sv. Pavla zahájí papež Benedikt XVI. 28. června 2008. Připomíná se jím narození Apoštola národů v kilikijském přístavním městě Tarsu před 2000 lety.

Ekumenická kaple bude podle kardinála di Montezemolo zřízena v současné křestní kapli. Bude zde po restaurování umístěn oltář nalezený při vykopávkách hned vedle Pavlova sarkofágu. Oltář obsahuje ostatky Timoteje z Antiochije, který zemřel roku 311 mučednickou smrtí.

Čínský podzemní biskup propuštěn na svátky z vězení

Peking (KAP) Čínský podzemní biskup Julius Ťia Č'-kuo (73) byl po čtyřech měsících propuštěn z vazby. Podle agentury AsiaNews byl duchovní v policejním doprovodu převezen ke své rodině. Podle představitelů režimu se však bude brzy muset do vězení vrátit.

Ťia byl uvězněn 23. srpna poté, co uveřejnil papežský dopis čínským katolíkům, v němž Benedikt XVI. požaduje plnou svobodu vyznání v Číně a zároveň vyzývá k dialogu a spo­lupráci s čínskou vládou.

Julius Ťia Č'-kuo byl konsekrován na biskupa bez státního svolení v roce 1980, Celkem již ve vězení strávil 20 let. Byl zde také mučen, protože odmítl přestoupit ke státem podporovanému „Vlasteneckému sdružení čínských katolíků".

Útoky na křesťany v Egyptě

Káhira (KAP) Po útocích na koptské křesťany na jihu Egypta byl ve městě Esna vyhlášen zákaz nočního vycházení. Mladí muslimové vyrazili dveře jednoho z kostelů a kameny rozbili okna. Poté podpalovali automobily a obchody křesťanů. Šlo o reakci na pověsti o tom, že křesťané obtěžují muslimky. Prý se pokusili na autobusovém nádraží v Esně strhnout jedné muslimce roušku z obličeje. Napětí mezi oběma náboženskými komunitami se v této oblasti rozhořelo v posledních dobách již vícekrát.

Esna je jedním z tradičních center koptského křesťanství. Pochází odsud sv. Pachomius Starší (kolem 292/298-346), jeden ze zakladatelů křesťanského mnišství.

Počet migrantů stoupá

New York (KAP) Podle odhadů Organizace spojených národů žije nyní ve světě asi 200 miliónů lidí mimo zemi svého narození. To je víc než kdy předtím, řekl generální tajemník OSN Pan Ki-mun v New Yorku u příležitosti Světového dne migrantů.

Přistěhovalci poskytují nepostradatelné služby hospodářství svých nových zemí, zdůraznil Pan, a zároveň posílají peníze do svých původních domovů, čímž podstatně přispívají k jejich rozvoji.

Generální tajemník OSN vyjádřil politování nad případy předsudků, diskriminace a rasových útoků na lidi jiného původu, k nimž dochází všude ve světě, a vyzval odpovědné politiky členských zemí OSN k ochraně migrantů.

Zemřel nejstarší kněz světa

Hongkong (KAP) V Hongkongu zemřel nejstarší katolický kněz na světě. Čínský trapista Nicolas Kchao Š' Čchien zesnul ve spánku měsíc před svými 111. narozeninami.

„Němý mnich", jak mu lidé v Hongkongu pro jeho příslušnost k přísnému kontemplativnímu řádu říkali, přijal křest roku 1915 ve věku 18 let a roku 1933 byl vysvěcen na kněze. Své povolání k řádovému životu objevil po čtyřiceti letech misijního působení na Tchaj-wanu, v Malajsii, v Singapuru a Thajsku. Když u trapistů skládal věčné sliby, bylo mu již sto let.

Socha Krista v Riu de Janeiro potřebuje opravu

Rio de Janeiro (KAP) Světoznámá socha Krista Spasitele v brazilském Rio de Janeiro se drolí a potřebuje rekonstrukci. Jak oznámil místní arcibiskup, kardinál Eusebio Scheid, mají práce trvat tři měsíce. 38 metrů vysokou postavu Ježíše s rozpřaženýma rukama ve stylu art deco každoročně přijede obdivovat víc než milion poutníků a turistů.

Příčinou problémů je zatékání vody do sochy, čímž se uvolňují kusy obkladového kamene. Kromě toho je potřeba rekonstruovat žulovou základnu, z níž se nabízí fascinující pohled na město. 1145 tun vážící monument, který navrhli sochař Paul Landowski a architekt Heitor da Silva Costa, byl zasvěcen roku 1931. V roce 1965 jej navštívil papež Pavel VI. a v roce 1980 papež Jan Pavel II.

Pavol Gojdič oceněn jako Spravedlivý mezi národy

Jeruzalém-Bratislava (KAP) Izraelský památník holokaustu Jad Vašem ocení koncem ledna 2008 slovenského řeckokatolického biskupa blahoslaveného Pavola Gojdiče (1888-1960) jako Spravedlivého mezi národy. Jeho jméno bude vytesáno na stěnu památníku mezi jména ostatních oceněných, kteří za války pomáhali Židům přežít. Podnět k tomu předložil rabín Jossi Stajnar, na žádosti se podílela i Juliana Filová, které biskup za války zachránil život, a další lidé. Komunistický režim biskupa roku 1950 uvěznil, jelikož odmítl připojit svoji církev k pravoslaví. Gojdič zemřel o deset let později na následky krutého zacházení ve vězení v Leopoldově. Byl prohlášen za blahoslaveného v roce 2001 papežem Janem Pavlem II.