Setkání evropské mládeže

Sympatické a podnětné setkání skončilo. Nemohu je kvalifikovaně hodnotit, protože jsem nebyl ani v Taizé, ani na žádném z velkých setkání v Praze. Přesto se chci podělit o zkušenosti získané při přípravě programu v místě, kde bydlím. Přípravná setkání s bratry z Taizé působila jako balzám na duši. Hluboce lidský a zároveň profesionální přístup ke všem problémům zahání každé obavy. Svým postojem jako by účinně a nenásilně zvěstovali Mt 6,31nn. Množství zpracovaných materiálů umožnilo orientovat se jak ve vnějších stránkách přípravy, tak v samotné duchovní náplni setkání. Pokud jsme se těchto rad neřídili, vždy se to nevyplatilo.

Na přípravě místních setkání se podílela ekumenická skupina, která již tvoří do jisté míry kompaktní akceschopný celek, schopný improvizace. Místní evangelický duchovní se podílel aktivně, někteří členové Církve bratrské rovněž, přes negativní postoj vedení jejich církve k celému setkání. Katolický duchovní setkání formálně podpořil, ačkoli se na něm nikterak viditelně nepodílel. Jeho svěřenci však setkání všemožně podpořili. O to víc kontrastuje postoj faráře sousední oblasti (a formálně i místa, kde bydlím) P. Šimečka, který před setkáním věřící varoval.

Významnou pomocí při místních setkáních byla účast některých členů naší obce (Míla, Ondřej, Standa). Podle mého názoru bylo pro "úspěch" setkání klíčovou otázkou sestavení diskuzních skupinek a kvalitní výběr jejich animátorů. Podklady pro toto rozdělení bylo vhodné získávat hned při příjmu poutníků, tak, jak bratři doporučovali. Náš příjem byl bohužel obsazen lidmi pro tuto práci ne zcela kompetentními. Rovněž kvalita animátorů, kteří se hlásili, byla velmi různá. Zejména Poláci a Slováci neměli vůbec žádnou představu, co se od nich očekává. Tak se stalo, že Fanda, kterého mnozí čtenáři znají, "obhospodařoval" při prvním tématu "Zbav se malomyslnosti" tři slovenské diskuzní skupinky. Vzhledem k jeho zkušenostem s vedením mládeže velmi úspěšně. Až do té doby, než se dozvěděli, že není katolík. Příště již jeho účast nebyla žádoucí.

Animátoři by měli mít výchozí text bratra Rogera "Dopis z Prahy" dokonale zvládnutý. Není to tak jednoduché, člověk mu přijde na chuť až po několikerém čtení, protože způsob jeho vyjadřování je dost složitý. Ideální by bylo, kdyby animátory byli ti, kteří takový, nebo alespoň podobný text již v Taizé "absolvovali". Slovenští poutníci zjevně nechápali, oč při setkání běží. Bohužel ani jejich "dušpastier". Neustále se pokoušeli měnit stanovený program a nahrazovat jej "svätou omšou" či výletem na Karlštejn. Na prvý den si dokonce stanovili začátek mše na dobu, kdy začínala ranní modlitba všech účastníků. Hospodin k nám však byl milosrdný a "dušpastier" zaspal.

Liturgie komunity v Taizé, tak jak jsme ji slavili i v místním měřítku, představuje pozoruhodnou syntézu prvků Západu (katolických i protestantských) i Východu. Je v mnohém inspirující. Její "efekt" se dostaví, dle mého názoru, po určitém čase, jakmile ji její účastníci (a zároveň tvůrci) mají zažitou tak, že se mohou soustředit na její obsah. Nechali jsme zaznít jazyky pokud možno všech přítomných národů - mluvilo se polsky, slovensky, maďarsky, rumunsky, anglicky. Jakékoli slovo (jakési minihomilie) je lépe postupně číst v různých jazycích, než překládat větu po větě. Při druhém způsobu se často ztratí souvislost a někdy i změní smysl.

"Prostá oslava nového roku", jak byla nazvána v organizačních pokynech, dopadla nad očekávání dobře. Probíhala v kulturním domě. Předcházela jí ekumenická bohoslužba pro místní obyvatele, které se již zúčastnilo několik poutníků ubytovaných v okolních vesnicích. Na závěr pronesli své zdravice Němci, Italové, a co nás zvlášť těšilo, Rusové. Po příjezdu poutníků z Prahy a za účasti místního obyvatelstva jsme se modlili za smír a důvěru mezi lidmi. Následovaly ukázky písní přítomných národů. O putující kytaru byl velký zájem. Nejvíce zaujali svým temperamentem Italové, kupodivu i Angličané a Maďaři. Ještě dlouho po půlnoci bylo obtížné odtrhnout od Stana, který hrál svoje písničky, skupinu Polek.

Podělte se i vy o své zkušenosti!

Pavel