Z hlášení církevního tajemníka v roce 1955

Nálada mezi kněžími přesto, že někteří byli trochu rozčarováni kvůli božímu tělu je zase dobrá. Uložený úkol na vikariátní besedě, který se týkal výzvy k věřícím, aby uchránili úrodu před škůdci a zúčastňovali se hledací služby mandelinky bramborové se plní a v některých kostelích byly vyvěšeny i vývěsky psané na stroji a věřící byli nabádáni k účasti při hledačkách. Toto provádí vikář a tak ostatní se pěkně po něm opičí.

Všichni duchovní dostali tento měsíc také peníze od pojišťovny jako úhradu za škody způsobené na střechách kostelů živelní pohromou. Při odhadování škody v Třeboni se přihodilo, že když úředník pojišťovny měřil pásmem délku kostela, aby zjistil tak délku střechy, přijel v tu chvíli ku kostelu autobus pražský a zastavil. Z autobusu vystoupivší výletníci ihned dělali dotaz, proč měří kostel, a když jim hned neodpověděl, strhli pokřik, že chtějí z kostela dělat kravín a zaútočili na něj tak, že musel utéci, aby mu nenařezali. Je vidět, jak pražští občané mají strach o kostely.  V Záblatí u Lomnice přišli nějací zedníci bílit kapli a našli za sochou na oltáři opakovací pistoli a náboje. Vše odevzdali veřejné bezpečnosti a nyní se vyšetřuje, kdo to tam schoval, vyšetřovali také Bártla. Jinak je vše v pořádku a klid.

(neprošlo redakční jazykovou úpravou)