Progresivní Slováci (a Slovenky!)

Iluze o střední a východní Evropě jako zaslíbené zemi západních fundamentalistů berou rychle za své. Jezuitský časopis Viera a život (4/94) uveřejnil výsledky ankety o otázce svěcení žen. 68 % Slováků sice považuje svěcení žen za nepřípustné, ale jen 44 % Slovenek. Za možné je považuje pouze 17 % Slováků, ale 37 % Slovenek (o 12 % více než Italek), za nutné je považuje 12 % Slováků a 14 % Slovenek (obě čísla jsou vyšší než u Italů/Italek, u žen dokonce dvojnásobně). Jak je vidět, ani v této otázce, považované obvykle za ultraradikální, nelze předpokládat tradiční postoje.