Syn člověka nemá kde složit hlavu

Bytovou otázku u nás předává jeden režim druhému už od dob první republiky.  Přitom jde o jednu z mála jednoznačně oprávněných potřeb v době vymýšlení potřeb umělých. Pro nás křestany, hájící ve společnosti rodinné hodnoty, by to měla být jedna ze stěžejních otázek. Místo toho se naše citlivost otupuje - až po cynické prohlášení, že každý má mít takový byt, na jaký má peníze. Na jaký byt asi mohou mít peníze mladí rodiče s dětmi?  Když cynicky, tak cynicky: Po zavedení školného, které prý budou moci mladí lidé splácet po dostudování, tedy právě v době, kdy žijí už nyní pod hranicí minima, se nabízí možnost postavit vězení pro dlužníky školného, a tím bytovou otázku konečně vyřešit!

  • jv-