Pozvánka: Liturgický prostor v současné architektuře

Jednodenní seminář Liturgický prostor v současné architektuře, který pořádá Institut ekumenických studií v Praze dne 23. května 2009 na půdě Evangelické teologické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, si klade za cíl prohloubit porozumění specifickým požadavkům liturgické architektury v generaci nastupujících architektů, a to v konfesijním i ekumenickém kontextu. Seminář je tedy určen primárně architektům či profesím, které v praxi přicházejí do styku se specifickým úkolem stavby či adaptace liturgického prostoru. Účastníci budou formou prezentací a diskuzí seznámeni se základní problematikou týkající se pojetí liturgické a sakrální architektury, s proměnami úkolů po liturgické reformě vycházející ze závěrů II. vatikánského koncilu či s vývojem a zdůvodněním některých progresivních půdorysných vzorců či osobitých požadavků hlavních denominací. Stranou nezůstanou ani některé praktické aspekty utváření liturgického prostoru. Zdůrazněn bude především úzký vztah formy liturgického prostoru na jedné straně a sebepochopení místní i obecné církve, odrážející se ve formách liturgického slavení na straně druhé. Přednášejícími budou specialisté na liturgiku z několika českých teologických fakult a počítá se též s prezentací zahraničního architekta. Každý účastník obdrží brožuru se separáty jednotlivých příspěvků, s vybranými klíčovými texty a s tematickým seznamem dostupné literatury a užitečných webových adres.

Program:

- Teologie liturgického prostoru

- Liturgická reforma, liturgická obnova a jejich důsledky pro liturgickou architekturu

- Komuniální uspořádání prostoru

- Odlišnosti a shody v požadavcích jednotlivých denominací

- Praktické otázky (ekumenická centra, polyfunkčních pastorační centra, mobiliář atd.)

- Panelová diskuse nad aktuálními problémy současné produkce v ČR

Konání: Sobota 23. května 2009, 9:00-18:00, Evangelická teologická fakulta UK, Černá 9, Praha 1, posluchárna S1.

Kontaktní adresa: jan.klipa@gmail.com