Vzít na sebe odpovědnost

autor: 

Zajímavý příspěvek k současné debatě o pedofilních kněžích v katolické církvi uveřejnil v americkém katolickém týdeníku America jezuitský teolog Thomas J. Reese.1 Popisuje, jak na skandály reagovali biskupové v USA, kde krize poprvé propukla naplno, a snaží se shrnout, jak by se ze zkušenosti Američanů měli poučit církevní vůdci v Evropě, kam se pedofilní krize přesouvá nyní.

Biskupům v USA trvalo podle Reeseho 17 let, od prvního soudního případu v roce 1985 do přijetí Dallaské charty na ochranu dětí a mládeže v roce 2002, než se naučili, jak s podezřeními na pedofilii kněží zacházet, že je potřeba nulová tolerance, oznamování všech případů policii a v každé diecézi program na ochranu mládeže. Evropští biskupové by měli postupovat rychleji, protože podle Reeseho je čeká podobná vlna skandálů, jakou prošli jejich američtí kolegové - naděje, že se problém týká jen jiných zemí nebo že vše rychle přejde, je lichá.

Zároveň Reese vypočítává i to, co by Evropané měli udělat lépe než Američané. Především by neměli podceňovat rozsah a závažnost problému. Američtí biskupové mysleli, že vše odezní za pár měsíců. Před rokem 1993 se však mnohé oběti bály vyjít se svou zkušeností na veřejnost, a až mediální odezva jim dodala odvahu a spustila tak lavinu skandálů.

Špatnou strategií je pasivně čekat, což krizi prodlužuje a vyvolává dojem, že odpovědní chtějí zakrývat skutečnost. Nechtějí-li, aby se vše táhlo roky jako v USA, „musejí být evropští biskupové otevření a vyzvat oběti, aby se ozvaly ihned", píše Reese.

Další chybu udělali američtí biskupové, když obviňovali média, kulturu a argumentovali tím, že jejich kněží jsou odpovědní jen za malou část všech případů pedofilie. Může to sice být pravda, ale od biskupů se čekají omluvy, nikoli výmluvy.

A konečně je podle Reeseho skandál, že ze všech amerických biskupů pouze jediný, kardinál Law, na sebe vzal odpovědnost a rezignoval. Za svá katastrofální rozhodnutí v minulosti musí biskupové pro dobro církve být ochotni nést patřičné následky.

1 Thomas J. Reese: Taking Responsibility : What can Europe learn from the U.S. sexual abuse crisis? - America, 12 dubna 2010, online http://www.americamagazine.org/content/article.cfm?article_id=12225