Zprávy

Papež poprvé odpovídal na otázky divákům v televizi

Vatikán (KAP) Papež Benedikt XVI., který 19. dubna oslavil šest let v úřadě, jako první papež v historii odpovídal na otázky televizních diváků. V italské televizi v předtočeném pořadu papež reagoval na šest otázek diváků z celého světa. Otázky se týkaly například smyslu neštěstí a utrpení nebo míru.

Žhářský útok na chrám Svaté rodiny v Barceloně

Barcelona (KAP) Ve slavném barcelonském secesním chrámu Svaté rodiny (Sagrada Familia) architekta Antonia Gaudího, který je od roku 2005 veden na seznamu světového kulturního dědictví UNESCO, vznikl požár. Podle médií jej založil jeden z návštěvníků, starší dosud netrestaný muž, který se oddělil od skupiny turistů a v sakristii podpálil boho-služebná roucha. Požár se podařilo brzy uhasit a na budově, teprve loni vysvěcené papežem Benediktem XVI., nevznikly žádné škody.

Skandál belgického biskupa Vangheluweho pokračuje

Brusel (KAP) Bývalý belgický biskup Roger Vangheluwe (74), který musel loni odstoupit po pedofilním skandálu, jenž otřásl celou tamní katolickou církví, se stará o další rozruch. Poskytl televizní rozhovor, v němž se podle názoru mnoha diváků snaží bagatelizovat zneužívání svých synovců, jednoho již od věku pěti let. Protože uvádí, že se ze svých přestupků pravidelně zpovídal, začaly se rovněž ozývat hlasy volající po odstranění zpovědního tajemství. Vatikán již loni po odhalení zločinů biskupovi nařídil, aby opustil Belgii, uchýlil se do jistého francouzského kláštera a tam se podrobil „psychologické a duchovní terapii". V důsledku nové vlny diskuse ovšem francouzský biskup Maurice de Germiny z Blois protestoval proti tomu, že se Vangheluwe zdržuje na území jeho diecéze, a dosáhl tak dalšího přesunu belgického exbiskupa na neznámé místo.

Řada belgických politiků na církev apelovala, aby bylo obětem pedofilů rychleji nabízeno odškodnění. Úřadující ministerský předseda Yves Leterme požadoval, aby se církev rozhodněji od Vangheluweho distancovala. Ministr zahraničí Steven Vanackere dokonce Vatikán v televizním vysílání vyzval, aby „jasně ukázal, že Vangheluwe není částí této církve."

Velikonoce ekumenicky

Ženeva (KAP) Generální sekretář Ekumenické rady církví, Olav Fykse Tveit, vyzval křesťany celého světa, aby dali letošním Velikonocům jasný ekumenický profil a dále pracovali na tom, aby se přijalo společné datum slavení Velikonoc. „Ve větě, který je rozštěpený chudobou a násilím, je důležité, abychom byli sjednoceni ve svém svědectví ukřižovanému a vzkříšenému Ježíši, a to slovy i činy," řekl Tveit. „Máme radost z toho, že letos křesťané východních i západních tradic slaví zmrtvýchvstání Páně ve stejný den."

Společný termín Velikonoc jako letos je spíš výjimkou, jelikož Východ stále používá pro výpočet termínu svátků juliánský kalendář, zatímco Západ přešel ke gregoriánskému kalendáři. Poslední společné Velikonoce byly v letech 2007 a 2010, další budou v letech 2014, 2017 a 2025.

„Doufám, že křesťané různých tradic budou v následujícím desetiletí s důvěrou a s vzájemnou odpovědností pracovat na tom, aby se našlo společné datum Velikonoc," zdůraznil Tveit. Kromě toho apeloval na křesťany všech vyznání, aby se během padesátidenních velikonočních svátků navzájem zvali k prostým pohoštěním. „Taková společná jídla mohou zřetelně oslavovat boží lásku a ukazovat, že jsme jedno - pokud si vzájemně poskytujeme předchuť božího království spravedlnost a radosti. Je to možnost, jak dát našemu slavení zmrt­vých­vstalého Pána ekumenický rozměr."

Tradiční rodina v Británii na ústupu

Londýn (KAP) Britská studie diagnostikuje postupující rozpad tradičních rodinných struktur v zemi. Výzkum konzervativního think tanku Centre for Social Justice uvádí, že každé druhé dítě zažije před dovršením 16 let života rozchod svých rodičů. Před deseti lety to bylo ještě 40 % dětí. Dále se 46 % dětí narodí svobodným ženám, což je také dosavadní rekord. Devět z deseti sezdaných párů spolu v Británii žije již před svatbou.

Ředitel Centre for Social Justice, Gavin Poole, řekl deníku Daily Telegraph, že při-bývání mimomanželských soužití je rozho-dující faktor eroze tradičního rodinného života. A velký počet rozpadlých rodin v Británii je podle něj zase „ústřední faktor sociálního se-stupu, který postihuje naše nejchudší rodiny."

210 nároků na odškodnění za zneužití německými kněžími

Bonn (KAP) Oběti zneužívání duchovními dosud u Německé biskupské konference podaly 210 žádostí o odškodnění. Ústřední koordinační výbor této konference se již na svém prvním zasedání radil o 25 případech, řekl mluvčí biskupské konference Matthias Kopp novinám Trierischen Volksfreund. O od-škodnění lze žádat od začátku března. V komisi zasedají psychologové, právníci a teologové. Dávají doporučení o náležité výši odškodnění, nakonec ovšem rozhoduje příslušná diecéze, která oběti vyplácí.

Podle uvedeného listu řekl trevírský biskup Stephan Ackermann, který má agendu na sta-rosti, že postižení mohou „rychle a nebyro-kraticky" obdržet až 5000 euro, v závažných případech i více.

Pro srovnání: u nezávislé komise na ochranu obětí, kterou loni ustavil kardinál Christoph Schönborn, se přihlásilo 909 osob, z nichž 837 spadalo do její oblasti působení, tedy násilí a zne­užívání v církevních zařízeních.

800. výročí sv. Kláry

Řím (KAP) Procesí v Assisi zahájilo oslavy 800. výročí vstupu sv. Kláry (asi 1193-1253) na řeholní dráhu. V noci před Květnou nedělí roku 1211 nebo 1212 opustila Klára dům svých šlechtických rodičů a po vzoru žebravého řádu sv. Františka složila v kapli Portiuncula sliby chudoby, čistoty a poslušnosti. Františkánské společenství nyní bude svou světici oslavovat v celém období od letošního 16. dubna až do 11. srpna 2012, výročí její smrti. Vedle bohoslužeb se v Assisi plánují také výstavy, koncerty a mezinárodní setkání.

Klára s Františkovou podporou založila klarisky, takzvaný druhý řád svatého Františka. Až do smrti pak žila s řádovými sestrami v radikální chudobě v klausuře kláštera San Damiano na okraji svého rodného města. Byla první ženou v dějinách katolické církve, která sestavila řeholi, pravidla svého řádu.

Demonstrace za náboženskou svobodu v Indonésii

Jakarta (KAP) Pod heslem „Jednota v mno-hosti" demonstrovalo asi 2000 indonéských křesťanů a muslimů před prezidentským palácem v Jakartě. Prezident Susilo Bambang Yudhonyowo by měl podle demonstrujících konat svoji povinnost a prosazovat nábožen-skou svobodu, která je zaručena indonéskou ústavou. Také by měl tvrdě zakročit prosti militantním muslimským organizacím. „Nebude-li se dodržovat ústava, hroutí se země do chaosu," varoval Gonar Gultom, tajemník svazu indonéských protestantských církví. Soritua Naba­ban, člen prezidia Svatové rady církví, nazval případ protestantské obce Gereja Kristen Indonesia (GKI) „výborným příkladem pro postupné omezování náboženské svobody v Indonésii." GKI musela v Bogoru konat své bohoslužby před očima policejního oddílu na veřejném prostranství, protože město ovládané konzervativními islamisty křesťanům zakázalo vstup do kostela.

V Indonésii se podle katolického Indo-néského výboru pro náboženství a mír v roce 2010 zečtyřnásobil počet případů náboženské netolerance. Vedle křesťanů jsou útokům islamistických radikálů často vystaveni také příslušníci muslimské sekty Ahmadíja.

Diecéze Pécs obsazena

Budapešť-Vatikán (KAP) Jihomaďarské město Pécs má biskupa; stal se jím padesátiletý György Udvardy, doposud světící biskup v Budapešti. Pécská diecéze byla osiřelá od lednové rezignace dosavadního biskupa Mihálye Mayera. Ten odstoupil v důsledku obvinění z řady trestných činů včetně sexuálního obtěžování a zpronevěry mnohamilionových částek. Mayer, proti němuž je podáno asi 40 trest­ních oznámení, ovšem vinu odmítá a hodlá se bránit soudně.