Liturgická obnova církví vzešlých z reformace

46. víkendový seminář pro zájemce o teologii

na téma

Liturgická obnova církví vzešlých z reformace“

pořádaný Institutem ekumenických studií se koná 13. a 14. 4. 2018

v Jaboku, Salmovská 8, Praha 2

Zájemci o účast (mimo studentů TKT ETF, pro které je účast povinná) se mohou hlásit na adrese: tkt@etf.cuni.cz.

Program:

pátek 13.4.

16.30 káva, čaj

17.00 – 18.00 Pavel Kolář (HTF UK) – Dosavadní průběh liturgické obnovy (Závěry kongresu Societas liturgica)

18.00 – 18.30 Ivana Procházková (ECM) – Příprava českého vydání The United Methodist Book of Worship

18.30 – 18.45 diskuse

18.45 – 19.15 přestávka

19.15 – 20.15 eucharistická liturgie – připravuje 1. ročník, předsedá Marek Lukášek (ČCE Český Brod)

20.15 večeře

 

sobota 14.4.

8.30 ranní modlitba

9.00 – 9.30 Marek Lukášek (ČCE) – Obnova liturgie sboru ČCE v Českém Brodě

9.30 – 10.00 David Beňa (CB) – Bohoslužebná agenda CB

10.00 – 11.00 František Kunetka (UP Olomouc) – Teologické principy liturgické obnovy (liturgické shromáždění, mystagogie, eulogie)

11.00 – 11.30 přestávka

11.30 – 12.30 panelová diskuse – Předpoklady liturgické obnovy (panel přednášející, moderuje Jan Klípa)

12.30 – 14.00 oběd

14.00 - 15.15 seminární skupiny – 1. kolo

15.15 – 16.30 seminární skupiny – 2. kolo

16.30 – 17.00 závěr a hodnocení semináře

 

Seminární skupiny:

A Jan Klípa: Nové trendy uspořádání liturgického prostoru

B Daniela Knorrová: Smysl a náplň liturgické hudby

C Pavel Hradilek: Adaptace eucharistické modlitby Apoštolské tradice napříč církvemi