Zprávy

Útok na katedrálu ve Filipínách

Manila (KAP) V katedrále jihofilipínského města Jolo a v jejím okolí vybuchlo před začátkem ranních bohoslužeb 27. ledna několik náloží. Jedna z nich explodovala v blízkosti oltáře katedrály Panny Marie Karmelské, druhá o něco později na blízkém parkovišti. Následkem útoku přišlo o život nejméně 20 lidí, z toho 15 civilistů a 5 vojáků. Dalších 82 je zraněných.

Z atentátu jsou podezřelí místní islamisté, jejichž teroristické milice Abú Sajjáf mají v oblasti silné postavení. Na katedrálu v Jolo a její okolí od roku 2000 zaútočili již desetkrát: například roku 2009 si bombový útok vyžádal dva mrtvé, roku 2012 proběhl útok granátem, který naštěstí způsobil pouze značné hmotné škody. Útok může souviset s politickým vývojem v zemi, protože v pátek byly oznámeny výsledky referenda, na jehož základě může na ostrově Mindanao vzniknout autonomní muslimský region. Tento vývoj byl umožněn jednáními mezi vládou a největší muslimskou povstaleckou skupinou MILF (Morskou islámskou osvobozeneckou frontou, Moro Islamic Liberation Front) a mohl by umožnit dosažení míru mezi muslimskou menšinou a křesťanskou většinou filipínského obyvatelstva, a tím podrýt pozice islamistických extremistů.

Papež František, který se v té době nacházel v Panamě na Světových dnech mládeže, útok okamžitě ostře odsoudil a modlil se za „mírové soužití“ v postižené oblasti. Předseda filipínské biskupské konference arcibiskup Romulo Valles apeloval na křesťany, aby „ruku v ruce s mírumilovnými muslimy a původními obyvateli vystupovali proti násilnému extremismu“ na počátku „fáze mírového procesu“.

Světové dny mládeže

Panama (KAP) V Panamě proběhly ve dnech 22. až 27. ledna Světové dny mládeže. Jejich motto bylo vzato z Lukášova evangelia 1,38: „Jsem služebnice Páně: ať se mi stane podle tvého slova.“ Zúčastnily se statisíce lidí, zdaleka nejen mladých, především z Latinské Ameriky. Během své promluvy při závěrečné slavnostní bohoslužbě papež František zdůraznil to, co vede ke změně: odvahu snít a víru v konkrétní boží působení. Hovořil o nástupním kázání Páně, ve kterém Ježíš vyhlásil, že přichází, aby „přinesl chudým radostnou zvěst a propustil zdeptané na svobodu“ (Lk 4,18), což je aktuální téma v krizí zasažených státech Latinské Ameriky, jako je Venezuela, Honduras a Nikaragua. Papež zdůraznil, že toto zaslíbení se má naplnit „teď“ a hovořil i o biblickém roku milosti, kdy se odpouštějí všechny dluhy. Závěrečné papežské bohoslužby se zúčastnilo odhadem asi půl milionu lidí.

Dlouho se pochybovalo, zda malá Panama tak velké setkání zvládne, nakonec se však místní i zahraniční pozorovatelé vyjadřují s obdivem, jak hladce všechno probíhalo. Podobně významné setkání se zde neodehrálo od roku 2015 a prezident Juan Carlos Varela potřeboval po skandálu s daňovými úniky „Panama Papers“ svou zemi představit v příznivém světle, což se mu podařilo. Pro papeže zase setkání mládeže znamenalo příležitost pozitivní publicity v době rostoucí vlny skandálů kolem sexuálního zneužívání nezletilých katolickými kleriky.

Příští světové setkání katolické mládeže se bude konat roku 2022 v portugalském Lisabonu. Světové dny mládeže jsou největšími masovými akcemi katolické církve, závěrečných bohoslužeb se obvykle účastní statisíce lidí. Tradici založil roku 1985 papež Jan Pavel II. a celosvětová setkání se konají obvykle každé tři roky. Mezitím se setkání mládeže odehrávají na diecézní úrovni.

Rakousko: řádové organizace se spojí

Vídeň (KAP) V Rakousku se spojují zastřešující organizace katolického řeholního života mužů a žen. Konference představených mužských řádů a Svaz ženských řádů velkou většinou odsouhlasily spojení do jediné organizace, která bude napříště zastupovat zájmy rakouských řeholníků obou pohlaví. Nová organizace se bude jmenovat Řádové společnosti Rakouska (Ordensgemeinschaften Österreich). Fúzi a související reorganizaci musí ještě schválit Vatikán. V Rakousku působí 106 ženských a 86 mužských řeholních organizací.

Pravoslavná církev Ukrajiny je samostatná

Istanbul Ekumenický patriarcha Bartoloměj I. udělil Pravoslavné církvi Ukrajiny tomos (dekret) autokefalie (církevní samostatnosti), čímž z pohledu jemu věrných věřících vznikla další národní pravoslavná církev. Pravoslavná církev Ukrajiny vznikla v prosinci 2018 sjednocením dvou nezávislých pravoslavných církví, doposud neuznávaných světovým pravoslavím. Moskevský pravoslavný patriarchát ukrajinskou autokefalitu neuznává, zrušil svátostnou jednotu s Konstantinopolí a jejími přívrženci a nadále považuje Ukrajinu za svoje kanonické území.

Pravoslavná církev Ukrajiny zahrnuje necelou polovinu ukrajinského obyvatelstva a jejím patriarchou je Epifanij Dumenko, zvolený na slučovacím sněmu.

Řeholnice hledají ochranu před církví

Řím (KAP) Pět indických řeholnic již čtyři měsíce protestuje proti biskupovi, který prý znásilnil jejich spolusestru. Nyní požádaly o ochranu premiéra spolkového státu Kerala. Vedení jejich řádu jim totiž nakázalo, aby se vrátily do kláštera. Řeholnice se nyní podle svých slov bojí podobného osudu, jaký postihl kněze, který v říjnu svědčil proti biskupovi Francovi Mulakkalovi a byl pak za nevyjasněných okolností nalezen mrtvý.

Biskupa Mulakkala obvinila řeholnice, již měl znásilnit roku 2014. Biskup, který strávil nějaký čas ve vyšetřovací vazbě, toto obvinění odmítá a tvrdí, že jde o křivé obvinění a reakci na disciplinární řízení, které zahájil roku 2016.

Ahok je na svobodě

Jakarta (KAP/KNA) Křesťanský exguvernér Jakarty Basuki Tjahaja Purnama (52) zvaný Ahok či BTP je po téměř dvou letech opět na svobodě. Indonéský politik byl odsouzen za rouhání, protože údajně nesprávně citoval korán. Za dobré chování mu byl trest o několik měsíců zkrácen. Obvinění z rouhání podle komentátorů posloužilo Ahokovým islamistickým politickým odpůrcům k tomu, aby zabránili jeho znovuzvolení guvernérem Jakarty, hlavního města Indonésie, protože Ahok měl nejvyšší preference ze všech uchazečů. Propuštěný se již do politiky vrátit nechce, hodlá obchodovat a založit televizní talkshow.

500 let od reformace Curychu

Curych (KAP/KNA) Slavnostní ekumenickou bohoslužbou pod heslem „Boží slovo – světlo na naší cestě“ začaly v Curychu oslavy 500. výročí reformace tohoto města. Dne 1. ledna 1519 zde začal kázat reformátor Ulrich Zwingli (1484–1531). Zároveň bylo představeno nové vydání Curyšské bible. Zwingliho radikální forma reformace se kromě Švýcarska prosadila i v jiných zemích, prostřednictvím skotské církve zejména anglosaských.

Index pronásledování křesťanů za rok 2018

Ermelo Organizace Open Doors, která pomáhá pronásledovaným křesťanům, uveřejnila index perzekuce křesťanů za uplynulý rok. Jednotlivé země jsou podle intenzity pronásledování hodnoceny čísly do stovky. V nejhorší kategorii „extrémní perzekuce“ nad 80 bodů je jedenáct zemí, vede Severní Korea a Afghánistán (obě 94 body), dále zde jsou Somálsko, Libye, Pákistán, Súdán, Eritrea, Jemen, Írán, Indie a Sýrie. Do kategorie „velmi tvrdá perzekuce“ nad 60 bodů patří 29 zemí, mezi nimi Saúdská Arábie, Egypt, Vietnam, Turecko, Čína, Indonésie a Mexiko. Organizace také udává důvod útlaku, nejčastěji je to perzekuce ze strany islámu. Jinými běžnými příčinami jsou náboženský nacionalismus jako v Indii nebo komunistický a postkomunistický útlak jako v Číně.