Svědectví o studiu na Teologii křesťanských tradic

autor: 

O Institutu1 jsem se poprvé dozvěděl od kamaráda. Studoval jsem tou dobou Evangelikální teologický seminář a Pedagogickou fakultu UK a dost jsem se duchovně hledal. Zaujalo mě, že existuje prezenční bakalářské studium Teologie křesťanských tradic, které se kromě jednoho intenzivního týdne v září a dvou víkendů ročně odehrává v podstatě celé ve středu odpoledne. Navíc na Evangelické teologické fakultě UK, takže člověk může říci, že vystudoval teologii na evangelické fakultě (a to přeci jen ještě má nějaký zvuk).

Vyzbrojen přesvědčením, že litovat by měl člověk jen věcí, které v životě nezkusil, a ne těch, co zkusil, jsem se vydal na přijímačky. Od začátku mě zajímalo, jak by se moji budoucí spolužáci lišili od těch na pedagogické fakultě. Skoro všichni byli z jiné než mojí generace, a z úplně jiných sociálních bublin. Dost jsem pochyboval, že by to dohromady mohlo fungovat.

Jak jenom jsem se tehdy mýlil! Během úvodního studijního týdne ve Strašicích, kterým jsme zahájili můj první akademický rok, jsem poznal, že právě spolužáci budou to, co mě bude při studiu bavit úplně nejvíc! A nejenom oni. I pedagogický sbor se hemžil fascinujícími osobnostmi, které mi rozšiřovaly obzory, a které bych za normálních okolností nepotkal.

V ročníku nás začínalo asi 12. Hodně nás bylo z Církve bratrské a od římských katolíků, ale taky jeden káesák,2 adventista, evangelík a husitka. Denominace ale nehrály tolik roli. Všichni jsme byli křesťané a velmi brzy jsme se stali i kamarády.

S těmi denominacemi to vlastně není zase tolik pravda. Hrály roli. Stejně jako církevní kultura místních společenství, ze kterých jsme pocházeli. V každém předmětu, v každé hodině jsem si začínal uvědomovat, jak nesamozřejmé je mé porozumění věcem a jak se liší od vnímání mých spolužáků, ať už se to týkalo hlubokých teologických myšlenek, nebo liturgie nebo čehokoliv jiného. Jestli jsem na Institut (resp. Teologii křesťanských tradic) nastupoval s názorem, že to, jak se to dělá u nás doma ve sboru, je normální a v podstatě nejlepší možné, tak jsem byl brzy vyveden z omylu. I když ne úplně. Na just se má denominační identita progresivního evangelikála z Církve bratrské vlastně velmi upevnila. Když jsem slýchal o problémech a výzvách jiných církví, začal jsem objevovat, jak moc jsem za svou církev vlastně vděčný (při všem, co mi na ní vadí).

Stejnou vděčnost jsem ale začal pociťovat i vůči jiným křesťanským tradicím, které jsem postupně v jednotlivých předmětech objevoval. Zdaleka ne všemu jsem však rozuměl a leccos ve mně vyvolávalo velké teologické pochybnosti. Ještě štěstí, že jsem měl v ročníku jednoho kazatele Církve bratrské (CB) a kamaráda mého věku z Křesťanských společenstvích. Intelektuálně nejhodnotnější pro mě totiž nebylo ani tak samotné teologické kurikulum, ale chvíle po přednáškách a seminářích, kdy jsme chodili za spolužákem – kazatelem z CB a ptali se: Tak Pavle, jak je to doopravdy? Společné vášnivé diskuze mě duchovně formovaly snad nejvíc a vzpomínat na ně budu nepochybně celý život. Stejně jako na celé bláznivé a láskyplné společenství kolem institutu, které je svou otevřenou náručí přístavem pro všechna hledající nebo přímo ztracená individua našeho československého křesťanského rybníčku.

Když se ohlédnu zpátky na ty roky, co jsem na Institutu prožil, začínám být neskonale hrdý na všechny lidi kolem Institutu, že přijali povolání být rybáři lidí a skrze vytváření sítě přátelských vztahů napříč církvemi (ekumenu zdola) budují zdravou a dialogu otevřenou atmosféru napříč Kristovým lidem a svým způsobem i napříč celou společností. Modlím se, aby v tom mohli pokračovat, dokud Pán znovu nepřijde!

Poznámka redakce: Přihlášky ke studiu bakalářského programu Teologie křesťanských tradic na Evangelické teologické fakultě UK pro akademický rok 2020/21 se podávají do 10. srpna 2020. Více informací viz na stránkách Institutu ekumenických studií v Praze www.iespraha.cz nebo na stránkách Evangelické teologické fakulty www.etf.cuni.cz Kontaktní osobou programu je Petr Jandejsek, Th.D. Dotazy ohledně studia je možné posílat na mail: tkt@etf.cuni.cz

1 Institut ekumenických studií v Praze je zapsaný spolek, který zajišťuje některé aktivity spojené s bakalářským studijním programem Teologie křesťanských tradic na Evangelické teologické fakultě Univerzity Karlovy, např. dvakrát do roka pořádaná víkendová setkání zájemců o teologii, duchovní cvičení nebo úvodní studijní soustředění. Kromě toho udržuje kontakt s absolventy (pozn. MV).

2 Tj. člen Církve Křesťanská společenství. Více viz http://kaes.cz/ (pozn. MV)