Zprávy

Synod leuenberských církví v ČR zasedal v Brně

(MV) Ve dnech 3. a 4. listopadu 2023 se v brněnském penzionu Zahrada konalo zasedání XII. synodu leuenberských církví v ČR. Společně se na něm sešli delegátky a delegáti čtyř církví: Církve československé husitské (CČSH), Českobratrské církve evangelické (ČCE), Evangelické církve metodistické (ECM) a Slezské církve evangelické augsburského vyznání (SCEAV). Scházeli pouze delegáti Církve bratrské (CB).

Kromě společného slavení bohoslužby s večeří Páně, bylo součástí zasedání sdílení zkušeností a informace o dění v jednotlivých církví. V rámci synodu se uskutečnila přednáška o ekumenických vztazích, kterou přednesl katolický teolog Robert Svatoň, odborný asistent Cyrilometodějské teologické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci.

Synod leuenberských církví v ČR poprvé zasedal v roce 2000. Zahrnuje církve působící v ČR, kteří se hlásí ke Společenství evangelických církví v Evropě (do roku 2003 se jmenovalo Leuenberské církevní společenství). Evropské společenství vzniklo v roce 1973 podpisem tzv. Leuenberské konkordie, dokumentu, který vyjadřuje základní shodu v učení mezi luterskými, reformovanými a unionovanými církvemi v Evropě. Vyjádřená shoda umožňuje vzájemné uznání církví nadále samostatných ve věrnosti svému vyznání a praxi. Dále pak uznání ordinace k duchovní službě, což je základem pro společenství kazatelny a stolu Páně.

Synod zasedá jednou za dva roky. Jednání pravidelně hostí jedna z církví, tentokrát to byla Církev československá husitská. Členy synodu jsou zástupci pěti církví, zastoupené vždy čtyřmi delegáty (2 ordinovanými, 2 laiky). Na zasedání tentokrát scházeli zástupci Církve bratrské (CB).

Během zasedání proběhly volby nového předsednictva synodu. Novou předsedkyní byla zvolena Jana Hofmanová (ČCE), 1. místopředsedou Vladislav Blahut (SCEAV), 2. místopředsedkyní Jana Křížová (ECM).

V čele synodu dosud byli: Pavel Filipi (ČCE, 2000–2008), Jana Křížová (ECM, 2008–2012), Jan Roskovec (ČCE, 2012–2016), Hana Tonzarová (CČSH, 2016–2018), Petr Raus (CB, 2018–2021) a Jana Křížová (2021–2023).

V letošním roce se konají po celé Evropě různé akce v souvislosti s oslavami 50. výročí podpisu Leuenberské konkordie. V úterý 21. listopadu 2023 se v Husově sboru CČSH v Praze – Dejvicích konala bohoslužba s připomínkou křtu a se společným slavením večeře Páně u příležitosti tohoto výročí. Na úvod bohoslužby promluvil generální sekretář Společenství evangelických církví v Evropě Mario Fischer, který připomenul unikátní ekumenickou situaci v ČR, kde v jako jediné zemi existuje Synod leuenberských církví.

Valné shromáždění Ekumenické rady církví v ČR

(MV) Dne 21. listopadu 2023 se v Praze konalo valné shromáždění Ekumenické rady církví v ČR (ERC). Na svém zasedání zvolilo své předsednictvo na další dva roky. Předsedou ERC zůstává v druhém funkčním období biskup Slezské církve evangelické augsburského vyznání (SCEAV) Tomáš Tyrlík. Změna nenastala ani na pozici 1. místopředsedkyně, kterou zůstává superintendentka Evangelické církve metodistické Ivana Procházková. Na pozici druhého místopředsedy vystřídal biskupa Evangelické církve augsburského vyznání (ECAV) Mariána Čopa místopředseda Rady Církve bratrské (CB) Bronislav Matulík. Náhradníkem předsednictva zůstává synodní senior Českobratrské církve evangelické (ČCE) Pavel Pokorný.

Valné shromáždění ERC přijalo prohlášení k situaci na Blízkém východě, ve kterém se mimo jiné uvádí: „Uvědomujeme si, že k současné situaci vedly složité historické a politické souvislosti. Ale jsme si bolestně vědomi také nesmírného utrpení řady nevinných civilistů na obou stranách tohoto konfliktu. Vyjadřujeme svou solidaritu s těmi, kdo v Izraeli a v Palestině usilují o mír, pravdu a spravedlnost. Doufáme v to, že teroristé a pachatelé zločinů, kteří nesou morální odpovědnost za utrpení nevinných lidí, budou spravedlivě potrestáni.

S velkým znepokojením vnímáme nárůst projevů antisemitismu, které se nevyhýbají ani naší zemi. Důrazně tyto projevy odsuzujeme a chceme se aktivně podílet na tom, aby se Židé cítili v naší zemi bezpečně. Zároveň ale odmítáme i ztotožnění všech Palestinců nebo muslimů s teroristy. Spravedlivé odsouzení pachatelů teroristických činů nemůže vést k paušálním projevům xenofobie.“

Valné shromáždění je nejvyšším orgánem ERC. Tvoří ho zástupci delegovaní členskými církvemi, nejvíce tři za každou církev, z nichž alespoň jeden musí být laik. Zasedá nejméně jednou ročně, zpravidla v listopadu.

Vydání brožury „Sexuální zneužívání (nejen) v církvích“

(MV) Na tiskové konferenci po zasedání valného shromáždění Ekumenické rady církví v ČR (ERC), která se konala 21. listopadu 2023 v Praze – Dejvicích představila pracovní skupina ERC pro prevenci sexuálního zneužívání jeden z výsledků své práce: brožuru s metodickým materiálem k prevenci a řešení případů sexuálního zneužívání v církvích. Brožura vznikla ve spolupráci se spolkem Někdo Ti uvěří a podává praktické rady pro vytváření bezpečného prostředí v církvích a pro řešení případných krizových situací.

Brožura je k dispozici zdarma ke stažení na webových stránkách ERC.

Zasedání výkonného výboru Světové rady církví

(MV) Ve dnech 8. - 14. listopadu 2023 se v nigerijské Abuji konalo zasedání výkonného výboru (Executive Committe) Světové rady církví (SRC). Dvacetičlenný výkonný výbor zvolili ze svého středu členové ústředního výboru (Central Committee), kteří byli zvoleni na valném shromáždění v září 2022 v německém Karlsruhe. Výkonný výbor se schází dvakrát ročně.

V rámci zasedání přednesli své zprávy moderátor výkonného výboru biskup Heinrich Bedford-Strohm a generální sekretář SRC Jerry Pillay. Součástí programu byly bohoslužby i návštěvy několika místních církví.

Výkonný výbor vydal čtyři veřejná prohlášení. V prohlášení k válce v Palestině a Izraeli vyjádřil požadavek na okamžité příměří, „okamžité bezpodmínečné propuštění a bezpečný návrat všech rukojmích“ a otevření humanitárních koridorů v Palestině a Izraeli.

Prohlášení o Nigérii v regionálním kontextu Afriky vyjadřuje hluboké ocenění „úžasné rozmanitosti kultur, jazyků a náboženství“ Nigérie a také apel na nigerijskou vládu, aby řešila ekonomickou nespravedlnost a další vážné problémy, kterým země čelí.

V prohlášení k důsledkům konfliktu v Náhorním Karabachu je uvedeno, že arménský lid a církve naléhavě potřebují „velkorysou mezinárodní reakci na humanitární potřeby uprchlíků, kteří uprchli z Náhorního Karabachu, zejména zranitelných žen, dětí, starých lidí a osob se zdravotním postižením, a těch, kteří nemají žádné jiné možnosti podpory“.

Prohlášení o odpovědnosti za klimatickou spravedlnost v souvislosti s výroční klimatickou konferencí OSN v Dubaji (COP28) uvádí, že v době klimatické nouze je nezbytné, aby se COP28 odvážně zabývala fosilním průmyslem a jeho odpovědností vůči lidem a planetě. Dále pak, že COP28 je klíčová pro budoucnost živé planety, našeho společného domova, a pro naše děti a budoucí generace.

Výkonný výbor se dohodl, že v roce 2024 bude zasedat od 10. do 14. června (online nebo osobně v závislosti na dalších konzultacích) a osobně od 20. do 26. listopadu. Výbor přijal pozvání jednoho z pravoslavných předsedů SRC metropolity Vasiliose z Kyperské církve na setkání v Paralimni na Kypru v listopadu 2024