Sloupec na obálce

autor: 

USA: civilní žaloby odvolaným kněžím pomohou

Boston(KAP) Nejvyšší soud státu Massachusetts zamítl v Bostonu civilní žalobu bývalého kněze anglikánské církve, ve které kněz žaloval svou bývalou diecézi pro poškození dobré pověsti a nespravedlivé odvolání. Soud odůvodnil své rozhodnutí tím, že ústava zakazuje vměšování se do interních věcí církví jako jsou i disciplinární opatření.

James Hiles, bývalý kněz anglikánské episkopální církve v Massachusetts, žaloval diecézi, dva právníky a jednu ženu ze své obce. Žena tvrdila, že s tímto ženatým knězem měla déle než rok sexuální vztah. Kněz byl následně svým biskupem odvolán. Soud zamítl žalobu ve všech bodech s tím, že žena měla právo se obrátit se svými obviněními přímo na vedení církve. K tomu navíc Hiles při kněžském svěcení slíbil zachovávat morální učení církve. Rozsudek bude mít velký dopad i na katolickou církve. Kněží obvinění a suspendovaní za sexuální prohřešky nebudou mít možnost bránit se pomocí civilní žaloby na církev.

Anketa: Matka Tereza zvolena největší Indkou

New Delhi (KAP) Matka Tereza z Kalkaty (1910–1997) byl zvolena v anketě, kterou uspořádal indický časopis Outlook, za největší Indku. Většina účastníků ankety jí dala přednost před osobností jakou byl první ministerský předseda Indie Džavaharlál Nehrú. V anketě nebyl ovšem zahrnut Mahátma Gandhí.

Beatifikační proces MatkyTerezy, „anděla umírajících“, probíhá již delší dobu. Podle informací z Vatikánu by mohl být uzavřen do konce roku. Papež mu udělil absolutní přednost. Matkou Terezou založená řeholní kongregace Misionářky lásky je nejúspěšnější řeholní společností 20. století. Ženská větev zahrnuje 4500 členek ve 130 zemích světa, méně známý mužský řád pak asi 200 členů ve 20 zemích.

Blahořečení Gaudího na obzoru

Barcelona (KAP) První fáze procesu blahořečení katalánského architekta Antonia Gaudiho (1852-1926) bude uzavřena v nadcházejícím roce, potvrdil P. Luis Bonet z beatifikačního výboru. Proces byl zahájen kardinálem Ricardem Maria Carlesem, arcibiskupem v Barceloně, roku 2000. Při zahájení řekl, že církev tak reaguje na přání mnoha katolíků, kteří znali příkladný křesťanský život význačného architekta. Již v roce 1992 založilo několik architektů spolek na podporu blahořečení Gaudího. Gaudí, který se narodil v roce 1852, vytvořil velmi osobitou formu secesního slohu s originální ornamentální výzdobou.

V Barceloně, kde roku 1926 po nehodě zemřel, vznikly vedle současného symbolu Barcelony, katedrály Sagrada Familia, podle Gaudího plánů ještě Palais Güell se stejnojmenným parkem a Casa Mila.

Mar Baselios Thomas I. za ukončení sporu s malankarsko-orthodoxní církví

Damašek-Trivandrum (KAP) Jihoindická větev syrsko-orthodoxní církve má novou hlavu. Stal se jí Mar Baselios Thomas I., dosazený do své nové funkce patriarchou Marem Ignatiem Zakkou I. Doposud byl arcibiskup  předsedou jihoindické biskupské konference. Začátkem června pak jej synoda zvolila do nové funkce. Volba byla následně potvrzena svatým synodem v Damašku za předsednictví patriarchy. Místo katholika Východu bylo prázdné odroku 1996, kdy zemřel Mar Baselios Paulos II. Příčinou dlouhého interregna byly církevněprávní spory uvnitř jihoindické větve patriarchátu. K této větvi patří asi 1 milion věřících a jeho hlava je na druhém místě žebříčku církevní hierarchie syrské pravoslavné církve.

Další milion věřícím přináleží vtéto oblasti k malankarské orthodoxní církvi, která se od patriarchátu odtrhla a je se syrskou církví v dlouholetém sporu. Indické soudy nyní řeší celkem 535 jednotlivých sporů mezi oběma církvemi! Nový katholikos se chce přičinit o nastolení smíru. Prohlásil dokonce, že je ochoten se svého postu vzdát a podřídit se malankarskému katholikovi za předpokladu, že tento hodnostář uzná autoritu syrského pravoslavného patriarchy v Antiochii.

Církev je podle nového katholika k tomu, aby sloužila lidem, a ne aby rozdmýchávala spory. To je nekřesťanské.

Další násilí mezi křesťany a muslimy ve východní Indonesii

Jakarta(KAP) Při útocích na tří křesťanské vesnice na ostrově Sulawesi (Celebes) bylo zabito pět lidí a zničeny stovky domů. V této oblasti již dva roky panuje krvavá miniválka mezi křesťany a muslimy. V prosinci by měla vláda předložit plán k ukončení násilí, které si doposud vyžádalo asi 1000 obětí na životech. Křesťané i muslimové odmítají odpovědnost za eskalac násilí. Radio Vatikán citovalo rektora místního katolického kněžského semináře, Julia Salettia: Máme skutečně strach, panuje tu chaos. Nikdo přesně neví, kdo jsou útočníci a jaké mají motivy. Přirozeně se do všeho vkládají i politici, kteří chtějí zneužít náboženství pro své cíle.

Nová kniha o životě Edity Steinové

Vídeň (KAP) Kniha Lebensweisheit für unsere Zeit – Edith Stein als Lehrerin der Spiritualität (Životní moudrost pro dnešní dobu – EditaSteinová jako učitelka spirituality) vyšla v nakladatelství Benno-Verlag. Autory jsou teologové Ulrich Dobhana Reinhard Körner. Edita Steinová se narodila 12. října 1891 v rodině židovského obchodníka ve slezské Vratislavi. Studovala filosofii, germanistiku, historii a psychologii jak v rodném městě, tak jako v Göttingenua Mnichově. 1. ledna 1922 přestoupila ke katolictví. Následující roky vyučovala na katolické dívčí škole u kláštera dominikánek v Speyeru. Roku 1932 se stala docentkou v münsterském Institutu pro vědeckou pedagogiku. Po vítězství národních socialistů v roce 1933 ztratila místo. V následujícím roce 1934 vstoupila do kolínského Karmelu. Čtyři roky poté emigrovala do Holandska. V roce 1942 byla spolu se svou sestrou Rosou zatčena a 9. srpna 1942 zemřela v koncentračním táboře. Roku 1987 byla papežem Janem Pavlem II. blahořečena a v roce 1998 následovalo svatořečení. Stále narůstá počet hlasů, aby byla prohlášena za učitelku církve, čtvrtou ženou po Kateřině Sienské, Terezii z Ávily a Terezii z Lisieux.

Kněžky žádají odvolání exkomunikace

Mnichov (KAP) Kněžky vysvěcené  29. června na jedné dunajské lodi žádají na Vatikánu zproštění exkomunikace. V dopise římské Kongregaci pro nauku víry žádají navíc znalého právního poradce pro další  jednání. To jim podle církevního práva přísluší. Mimo to prosí důrazně o naslouchání a o debatu mezi ženami a diecézními biskupy.

Dekret o exkomunikaci nebyl podle názoru kněžek řádně oznámen, a proto nemá právní platnost. O exkomunikaci se totiž dozvěděly z tisku. Teprve o den později našla mluvčí německých kněžek, Gisela Forsterová, dekret v dopise bez odesilatele a poštovní známky ležícím před dveřmi bytu svého syna.

Kněžky dále poukazují na fakt, že nespáchaly „těžké provinění“, jak se jim vytýká. Podle katolického církevního práva nepatří totiž svěcení žen na kněžky k deliktům, na které se vztahuje exkomunikace. Prefekt Kongregace pro nauku víry, kardinál Joseph Ratzinger, říkají kněžky, doposud na jejich argumenty neodpověděl.

Desinformační kampaň v případě Milingo

Lusaka(KAP) Apoštolský nuncius v Zambii, arcibiskup Orlando Antonini, se brání proti desinformační kampani v případu Milingo, která útočí na katolickou církev. Místní skupiny zastánců Milinga hrozí demonstracemi za jeho osvobození. Milingovi již brzo vyprší jeho rok duchovních cvičení, pak se bude opět moci veřejně věnovat pastorační činnosti.

Nuncius ujistil zambijskou vládu, že Milingo je v dobrém zdravotním stavu. Pracuje prý na rozhovoru v knižní formě, kromě toho komponuje zambijské písně. Naprosto není pravda, že by byl držen v zajetí nebo že by s ním bylo špatně zacházeno.

Římskokatolický arcibiskup Milingo se loni účastnil masové svatby pořádané moonisty a oženil se s Korejkou Marií Sung. Poté však moonistům opět uprchl a požádal papeže o odpuštění.