Zprávy

autor: 

Rusko – opět vyhošťování kněží?

Moskva (KAP) Ruský katolický kněz, státní příslušník Polska, byl vyslýchán při svém příletu na letiště v Chabarovsku. Odtud měl být opětovně vykázán do Japonska, odkud přiletěl. Apoštolský nuncius v Moskvě, arcibiskup Georg Zur, protestoval proti tomuto jednání na ruském ministerstvu vnitra. Tam mu bylo sděleno, že o tomto případu nemají žádné informace. V posledních měsících bylo vyhoštěno několik katolických duchovních. Vztahy mezi ruskou ortodoxní církví a katolickou církví se v Rusku zhoršily po zřízení čtyř diecézí v Rusku a dvou nových na Ukrajině. Patriarchát to pojímá jako urážku a předhazuje katolíkům narušování kanonického teritoria a aktivní nábor věřících. Vatikán naopak nazývá opatření vůči katolickým kněžím aktem násilí.

Nizozemí: diskuze nad filmem Amen

Haag(KAP) Nizozemský biskup Martinus Muskens zdůraznil úlohu církve při záchraně tisíců Židů v Itálii během okupace evropských zemí Němci za II. světové války. Při diskuzi s filmovým režisérem Constantinem Costa-Gavrasem hovořil Muskenso aktivní roli Vatikánu při záchraně pronásledovaných Židů. Stalo se tak při diskusi nad filmem Amen, který režisér Costa-Gavras věnoval pronásledování Židů. Muskens řekl, že film vytvořený podle divadelní hry Rolfa Hochhutha Náměstek z roku 1963, neodpovídá skutečnosti. Již od 60. let 20. století bylo často uveřejňováno, že Pius XII. vykonal pro Židy vše, co bylo v jeho silách. Současně je však třeba říci, že církev mlčela, když národní socialisté začali s pronásledováním Židů před II. světovou válkou.

Australské církve proti plíživému tunelování manželství

Canberra(KAP) Anglikánská a katolická církev odmítly v Sydney změnu zákona, která vevěci vlastnických práv staví na jednu rovinu s řádným manželstvím i partnerství bez oddacího listu a homosexuální partnerství. V návrhu zákona jeho mosexuální pár výslovně nazýván manžely. „Tím náš parlament poskytuje falešné svědectví o významu manželství“, kritizoval to sekretář anglikánské církve, Mark Payne. Společně s katolíky se chtějí anglikáni postavit proti zavádějícímu trendu v definici manželství.

George Braybon, mluvčí organizace Rainbow Sash, homosexuálních katolíků v Sydney, naopak kritizoval přístup církví jako staromódní a uvedl, že církve už nemají místo v ložnicích lidí. Lidé žijí víru a náboženství ne kvůli církvím, ale pro samotný význam víry a náboženství. Homosexuální manželství v podobě, jaká existuje v některých evropských státech, není v Austrálii ještě uzákoněno. V Novém Jižním Walesu i v dalších australských státech je zrovnoprávněno postavení párů stejného pohlaví vůči manželství. Také zahraniční partneři v těchto párech mohu obdržet australské občanství.

Kardinál Murphy-O'Connor varuje před útokem na Irák

Londýn (KAP) Kardinál Cormac Murphy-O'Connor, arcibiskup z Westminsteru varoval Velkou Británii a USA před útokem na Irák. Vojenská intervence by mohla mobilizovat arabský svět proti Západu a  podkopat mírové úsilí mezi Izraelem a Palestinci. Existuji sice dobré důvody, proč pokládat irácký režim za hrozbu, ale válka proti Iráku bude znamenat především utrpení a ničení.

Kardinál navíc vyjádřil pochybnosti nad tvrzením ministerského předsedy Tonyho Blaira o tom, že Irák vlastní zbraně hromadného ničení, chemické a biologické zbraně. Podle Timesů také budoucí primas anglikánské církve arcibiskup Rowan Williams vyjádřil v soukromém dopise premiérovi své znepokojení nad útokem.

Vídeňský pastorální teolog o nedostatku kněží

Berlín (KAP) Perspektivní změnu při hledání kněžského dorostu navrhl vídeňský pastorální teolog prof. Paul Zulehner. Vedle mladých mužů, kteřísi zvolili kněžské povolání, by se jako kněží měli uplatnit i lidé povolaní do této služby obcí, řekl Zulehner na výroční konferenci zástupců pro duchovní povolání v německých diecézích. Těmito lidmi by měli být osvědčení muži (viri probati), v druhé polovině života, většinou ženatí, kteří by úřad vykonávali neplaceně.

Zulehner tvrdil, že by nešlo o liberalizaci přístupu ke kněžství, ale o novou cestu na základě změny v pastoraci, a do budoucna by se tím zajistila možnost slavit v obcích eucharistii.

K překážkám odrazujícím mladé muže od kněžství patří celibát a strach z přetěžování. Na druhou stranu se Zulehner postavil proti úplnému zdobrovolnění celibátu, protože podle něj jinak celibátní kněží úplně vymizí. Dále vyzval k prohloubení sexuálních témat ve vzdělávání kněžstva. „Nevzděláváme pro krizi, ale pro protančení se životem,“ kritizoval stávající situaci. Doufá dále, že současné skandály s pedofily budou mít za následek zamyšlení se nad těmito problémy.

Charta Oecumenica: radost nad pozitivními ohlasy

Mnichov(KAP) Charta Oecumenica překonala očekávání zástupců církví. Od svého zveřejnění v dubnu 2001 vzbudila mnoho iniciativ a myšlenek v mnoha zemích. Např. v Albánii obdrželi Chartu asi všichni ortodoxní kněží. V různých zemích docházelo k setkání nositelů církevních úřadů i laiků včetně pozvaných zástupců z jiných církví.

Charta byla použita jako prostředek vedoucí církve k rozhovoru, řekla Antje Heider-Rottwilmová z německé evangelické církve. Dokument sloužil častokrát jako katalyzátor rozhovorů nad ekumenickými problémy. Zatímco v Německu panoval názor, že Charta bude mít dlouhodobou platnost, věci šly dál. President CCEE, biskup Amedeehrabě z Churu, poukázal na to, že křesťané v zemích, kde je mnoho muslimů, se často odvolávají na Chartu a její výpovědi ohledně mezináboženského dialogu. To jistě povede, protože žádná takováto Charta nemá obecně dlouhou platnost, k vytvoření nového dokumentu, který přinese další vývoj v ekumenickém dialogu. Heider-Rottwilmová poukázala mimo to na dokument, kterým setkání vyvrcholilo a který je určen pro všechny církve. Musí být ovšem také řečeno, že tento text obsahuje i problémy, jež byly oživeny debatou v rámci setkání. Například se jedná o další zpracování dějin evropských církví.

Angličtí biskupové kritizují poměry ve věznicích

Londýn (KAP) Katoličtí biskupové Anglie a Walesu ostře kritizovali poměry v britských věznicích. Lidé s psychickým postižením jsou vězněni za neudržitelných poměrů. U sedmi z deseti vězňů se vyskytuje přinejmenším takové psychické narušení jako je neuróza, psychóza nebo drogová závislost. Každý sedmý uvězněný trpí schizofrenií případně maniodepresivní psychózou. Naproti tomu průměr výskytu těchto chorob mezi obyvatelstvem je pouze 0,4 procent.

Anglie a Wales mají podle zprávy biskupské konference největší podíl trestanců na počet obyvatelstva s výjimkou Portugalska, kde na 100 000 obyvatel připadá 144 vězňů, v UK 126. Tento počet, na Evropu poměrně vysoký, je ovšem velmi nízký ve srovnání s 668 vězni v USA a 690 v Rusku. Zpráva také poukazuje na enormní vzestup počtu uvězněných osob od roku 2000, z 65 tisíc na 72 tisíc v tomto roce. Tento vzestup s sebou nese značné přetížení vězeňského personálu. Zpráva přináší četné návrhy na zlepšení situace vězňů. Navrhuje např. zvýšení počtu vězeňských duchovních.

 

Nakladatelství Síť vydalo dva liturgické sešity: Eucharistická slavnost kanadských anglikánů – liturgikon obsahující pořad slavení, zpravidla variantně uspořádaný, včetně obecného úvodu a šesti eucharistických modliteb. Vhodné k širokému ekumenickému užití. Z angličtiny přeložila Pavla Schreyerová, odbornou a jazykovou revizi textu provedl Václav Konzal. (Kroužková vazba, 44 str., 40 Kč) Liturgie sv. Jana Zlatoústého – Studijní vydání obsahující kompletní text nejrozšířenější východní liturgie včetně rubrik. Z řečtiny přeložil Václav Konzal. (64 str., 40 Kč). Objednat je možno na adrese redakce: Getsemany, Alšova 1247, 252 28 Černošice nebo zasláním e-mailu na adresu hradilek@etf.cuni.cz