17. seminář zájemců o teologii na téma Křesťanství a ekologie

autor: 

pořádaný Institutemekumenických studií v Praze ve spolupráci s ekologickou sekcí Českékřesťanské akademie a Vyšší sociálně pedagogickou a teologickou školou Jabok se uskuteční ve dnech 28. a 29. listopadu 2003v prostorách Jaboku, Salmovská8, Praha 2.

Další informace o aktivitáchInstitutu ekumenických studií v Praze naleznete na stránkáchhttp://www.iespraha.cz.

Program semináře:

Pátek, 28. listopadu 2003

16:45 káva,čaj

17:00 ThDr. Jindřich Halama (ETF UK): Etika vztahuk životnímu prostředí

18:00 diskusek přednášce

18:30přestávka

poté modlitba,občerstvení a možná i koncert

Sobota, 29. listopadu 2003

9:00 Ing. IvanDejmal: Člověk a krajina

9:30 Doc.JUDr.Václav Mezřický: Křesťanství a trvale udržitelnýrozvoj

10:00 káva,čaj

10:15 panelovádiskuse na téma: Je křesťanství ekologické? (moderátor Jiří Nečas)

11:45přestávka

12:00 liturgie

13:00 oběd

14:30seminární skupiny

16:00závěrečná modlitba, potom káva, čaj