Tiskové prohlášení

autor: 

Mezi starokatolickýmicírkvemi Utrechtské unie a Římskokatolickou církvíse po druhémVatikánskémkoncilu vyvinuly dobré mezicírkevnívztahy. V jednotlivýchzemích byl na národnírovině veden dialog.

Přisetkáních a poradáchu příležitosti velikéhojubilejního roku 2000 v Říměbyly projednávány možnostibudoucího mezinárodníhodialogu.

Na radu přípravné skupiny vytvořily vroce 2003 Mezinárodní starokatolická biskupská konference Utrechtskéunie a papežská rada na podporování jednoty křesťanů mezinárodní komisi prodialog, která se poprvé setkala 10.-12.5.2004 v Bernu na základě pozvání Kristokatolické církve Švýcarska.

Členství v komisi na starokatolickéstraně zastávají: biskup Fritz-René Müller z Bernu jako kooprezident, prof. Dr. Urs von Arx z Bernu, prof. Dr. Günter Esser z Bonnu, prof. em. Dr. Jan Visser z Zeistu/NL,Dr. Angela Berlis z Arnhemu/NLa lic. theol. MajaWeyermann z Bernu.

Z římskokatolické stranyse práce komise účastní: biskup Paul-WernerScheele z Würzburgu jako kooprezident, světící biskup Johannes Gerardus Mariavan Burgsteden z Haarlemu/NL,prelát Hubert Bour z Rottenburgu/D, prof. Dr. Heinrich J. F. Reinhard z Bochumu, prof. Dr. Hans Jörg Urban z Paderbornua Dr. Matthias Türk z Říma.

Ve středu hovorů stála tato témata:

Přesvědčení se o dosavadních shodách v teologii a církevním životě mezistarokatolickými církvemi a Římskokatolickou církví;

projednávání zbylých rozdílů s ohledem na výsledky jiných bilaterálníchdialogů, které vedou starokatolické církve a Římskokatolická církev, a s ohledemna jejich působení;

hovory o budoucích církevně právních a pastroračních úkolech.

Tato nová komise se v budoucnosti bude scházet dvakrát doroka.

Bern 12.5. 2004

Matthias Türk; Maja Weyermann
papežská rada pro podporu jednoty křesťanů
Mezinárodní starokatolická biskupská konference