Pozvánka na seminář o ekumenismu, IES rozvrh a nové knihy

autor: 

 

Srdečně vás zveme na 21. seminář zájemců o teologii na téma Charta oecumenica a budoucnostekumenismu, pořádaný Institutem ekumenických studií v Praze ve spolupráci s Univerzitou v Bonnu.

Seminář se uskuteční ve dnech 25. a 26. listopadu 2005 v prostorách VOŠ Jabok, Salmovská 8, Praha 2. Aktualizovaný program najdete na webu IES na adrese http://www.iespraha.cz

Program semináře:

Pátek 25. listopadu 2005

16:45 káva, čaj

17:00 Martin Vaňáč: Charta oecumenica – historický úvod

17:30 Pavel Filipi: Charta oecumenica – teologická analýza

18:00 Margarethe Hopf: Charta oecumenica – kritický výklad

18:30 diskuse

19:00 liturgie

20:00 občerstvení

Sobota 26. listopadu 2005

8:30 modlitba

8:50 káva, čaj

9:00 série kratších referátů: Ekumenismus v teologii / Ekumenismus v duchovním životě /Interkomunio jako cesta nebo cíl ekumenismu / Ekumenismus a jehokarikatura v médiích

11:00 panelová diskuse na téma: Jaký ekumenismus má budoucnost?

12:30 oběd

14:00 seminární skupiny

15:30 závěr + reflexe semináře

 

 

Rozvrh zimního semestru bakalářského studijního programu Teologie křesťanských tradic UK - ETF2005/06

Přednášky probíhají v Institutuekumenických studií, Vyšehradská 41, Praha 2 (proti Botanickézahradě) a jsou veřejně přístupné. Další informace a případné změnyv rozvrhu vizhttp://www.iespraha.cz

1. ročník (středy od 17:30)

5. 10. Ivana Noble: Kulturní a utopické souřadnice teologie

12. 10. Ivana Noble: Pojem zkušenosti s Bohem v Písmu a v tradici

19. 10. Ivana Noble: Náboženská zkušenost jako teologické téma

26. 10. Jan Spousta: Úvod do sociologie náboženství III.

2. 11. Pavel Zach: Víra a ateismus z pohledu psychologie náboženství

9. 11. Pavel Zach: Stupně víry

16. 11. Pavel Zach: Obrazy o Bohu

23. 11. Pavel Zach: Symbolický život

25. - 26. 11. Víkendový seminář

30. 11. Jan Spousta: Úvod do sociologie náboženství IV.

7. 12. Alice Kliková: Úvod do hermeneutiky

14. 12. Jan Spousta: Úvod do sociologie náboženství V.

4. 1. (2006) Alice Kliková: Od Origénak Augustinovi: Patristická exegeze

11. 1. (2006) Alice Kliková: Lutherova interpretace textů

18. 1. (2006) Alice Kliková: Hermeneutika v období romantismu

2. ročník (středy od 17:30)

5. 10. Mikuláš Vymětal: Praktická znalost SZ (Zadní proroci, Spisy)

12. 10. Mikuláš Vymětal: Práce s překladem bible

19. 10. Mikuláš Vymětal: Dobové pozadí Starého zákona I.

26. 10. Mikuláš Vymětal: Dobové pozadí Starého zákona II.

2. 11. Jan Dus: Úvod do apokryfní literatury Nového zákona

9. 11. Mireia Ryšková: Pavel a jeho listy I.

16. 11. Mireia Ryšková: Pavel a jeho listy II.

23. 11. Mikuláš Vymětal: Teologie Starého zákona

25. - 26. 11. Víkendový seminář

30. 11. Rudolf Vévoda/Martin Vaňáč: Dějiny křesťanství

7. 12. Rudolf Vévoda/Martin Vaňáč: Dějiny křesťanství

14. 12. Rudolf Vévoda/Martin Vaňáč: Dějiny křesťanství

4. 1. (2006) Rudolf Vévoda/MartinVaňáč: Dějiny křesťanství

11. 1. (2006) Rudolf Vévoda/MartinVaňáč: Dějiny křesťanství

18.1. (2006) Rudolf Vévoda/Martin Vaňáč: Dějiny křesťanství

3. ročník (čtvrtky od 17:30)

6.10. David Holeton: Eulogie I.

13.10. David Holeton: Eulogie II.

20.10. David Holeton: Eulogie III.

27.10. Martin Vaňáč: Přehled křesťanských církví v ČR (seminář)

3.11. Ivan Štampach: Jednota a pluralita v církvi, hereze, schizma, otázka cíle ekumenické práce

10.11. Martin Prudký: Biblický seminářII.

15.11.(úterý) Ivana Noble: Úvod do systematické teologie

24.11. Pavel Filipi: Typologie viditelné struktury církve

25.-26.11. víkendový seminář

1.12. host: Lynne: Židovské kořeny učení o stvoření

8.12. Ivan Štampach: Přehled vyřešených a dosud otevřených věroučných otázek

15.12. Ivan Štampach: Ekumenismus „shora“ a „zdola“ (např. komise a rozhovory, sdílení ve svátostech, církve a jiná náboženství, lokální ekumena)

5.1. (2006) Pavel Filipi: Teologický rozbor pasáží z vybraných ekumenických dokumentů

12.1. (2006) Kateřina Tůmová: Učení oTrojici v rané církvi

19.1. (2006) Kateřina Tůmová: Zkušenost Ducha a symboly interpretace Ducha v rané církvi

4. ročník (čtvrtky od 17:30)

6. 10. Jan Lachman: Spiritualita období reformace

13. 10. Jindřich Halama: Jindřich Halama: Novozákonní etika II. (Pavel)

20. 10. Jan Lachman: 200 letkalicha

27. 10. Pavel Keřkovský: Starozákonní etika

3. 11. Jan Lachman: Utrpení, nemoc a smrt v životě křesťana

10. 11. Jindřich Halama: Etika v reformaci

15. 11.(úterý)Jan Lachman: Spiritualita manželství

24. 11. Jindřich Halama: Současná pojetí křesťanské etiky

25. - 26. 11. víkendový seminář

1. 12. Jindřich Halama: Bioetika –život a smrt

8. 12. Jindřich Halama: Ekologickáetika – křesťané a životní prostředí

15. 12. Jindřich Halama: Sociální etikaI – lidská práva

5. 1. (2006) Jindřich Halama: Sociálníetika II – Rodina, manželství, partnerství

12. 1. (2006) seminář

19. 1. (2006) seminář

Předplatné pro rok 2006

S ohledem na zvýšení ceny poštovného v r. 2005 musíme o zvýšit předplatné, které pro rok 2006 činí 250 Kč. Prosíme o úhradu do konce roku. Kdo zaplatívíce, umožní zasílání Getseman několika desítkám čtenářů zadotovanou cenu 100 Kč. Jsou to ti, kteří časopis odebírat chtějí,ale nemohli by si to dovolit.

Možné způsoby placení:

- bankovním převodem na účet č.83107021/0100; svůj variabilní symbolopište z přiložené poštovní poukázky,

- přiloženou poštovní poukázkou,

- složením hotovosti na účet č.83107021/0100 (svůj variabilní symbol opíšete z přiložené poštovnípoukázky) u pokladny kterékoli pobočky Komerční banky. Nejprvevyplníte bankovní složenku, která bývá k dispozici v blízkostipokladny. Při tomto způsobu placení se vyhnete poplatkům.

Nově vydané sešity:

Institut ekumenických studií1995-2005; počátky školy, výběr z archívních materiálů, základní statistiky; k vydání připravili Pavel Hradilek a Martin Vaňáč, 44 str., 30 Kč,

Křesťanská iniciace;sborník studentských prací k 10. výročí Institutu ekumenickýchstudií: Martin Špaček – Místo pro křest – baptistérium; Daniela Knorrová – Oddělení křtu a biřmování; Filip Outrata – Křestní ritusze Salisbury; předmluva Davida Holetona, 32. str., 20 Kč,

René Milfajt – Tělo akrev – Biblicko-antropologická studie eucharistického jednání, 68 str. 50 Kč.

Adresa pro objednávky:Getsemany, Alšova 1247, 252 28 Černošice nebo e-mailem:obchod@getsemany.cz. Sešity vám zašleme spolu s dalším číslem časopisu.