Zprávy

autor: 

Katolicko-pravoslavná komise se opět setká v roce 2006

Istanbul (KAP) Oficiální dialog mezi katolickou a pravoslavnou církví bude pokračovat.

Patriarcha Bartholomaios I. označil podzim roku 2006 jako termín pro následující setkání mezinárodní komise pro teologický dialog mezi katolickou a pravoslavnou církví. Za místo setkání byl vybrán Bělehrad. V listopadu se v Římě uskuteční zasedání přípravného výboru, řekl ekumenický patriarcha.

Poslední konference smíšené katolicko-pravoslavné komise se uskutečnila v roce 2000 v Baltimoru (USA). Problém východ­ních církví sjednocených s Římem, který je zejména na Ukrajině a v Rumunsku velmi váž­ný, tenkrát zabránil většímu pokroku v dialogu. Následkem bylo, že mezicírkevní dialog ustrnul na mrtvém bodu.

V červnu navštívil Řím při příležitosti svátku svatých Petra a Pavla metropolita z Bergama, Ioannis Zizioulas, a překvapivě sdělil papeži Benediktu XVI. ochotu ortodoxních církví vbrzku pokračovat v dialogu s katolickou církví. Patriarcha Bartholomaios I. řekl, že zástupci všech pravoslavných církví se při setkání ve Phanaru usnesli na obnovení teologického dialogu také oficiálně. Chtějí se zaměřit na centrální eklesiologické otázky, zejména na otázku primátu.

Teologický dialog mezi Římem a pra­vo­slavnou církví byl zahájen v roce 1980. Kompetentní komise ustanovila každá autokefální (samostatná) pravoslavná církev.

Konflikty mezi unionovanými a pra­vo­slavnými církvemi po obratu roku 1989 vedly ale ke zhoršení mezicírkevních vztahů. K to­mu přispěl po roce 1991 i konflikt v Jugoslávii s jeho náboženským podtextem. Na ztroskotání konference v Baltimoru se tedy podílelo i bombardování Bělehradu západními spojenci na jaře1999.

Patriarcha Bartholomaios I. byl v průběhu své návštěvy v Rakousku na katolické teologické fakultě ve Štýrském Hradci požádán o zorganizování mezinárodního vědeckého symposia o primátu římského biskupa a synodální struktuře církve. Takové symposium by mohlo připravit podklady pro řešení těchto otázek při oficiálním teologickém dialogu.

Bartholomaios I. vzpomenul tehdy stanovisko katolické církve výrokem Josepha Ratzingera, který tehdy ještě nebyl papežem: Řím by nesměl od východních církví požadovat víc, než co bylo formulováno a žito v prvním tisíciletí.

Tenkrát byl papež nahlížen jako první ve ctia předsedající v lásce, jak pojmenoval patriarcha Athenagoras v roce 1967 papeže Pavla VI. při jeho návštěvě v Phanaru.

Většina britských lékařů proti legalizaci euthanasie

Londýn (KAP) Většina britských lékařů se vyslovila proti snahám zlegalizovat euthanasii a pomoc při sebevraždě. Vyplynulo to z ankety časopisu British Medical Journal.

Šéfredaktor oslovil okolo sto lékařů, co si myslí o neutrálním postoji Britské lékařské asociace k návrhu zákona lorda Joela Joffa v otázce legalizace pomoci při sebevraždě. Většina lékařů odpověděla, že přijetí zákona by vedlo k otřesení důvěry v lékaře. Přitom by byl na slabé pacienty vyvíjen nátlak, aby se nechali usmrtit.

Ve Velké Británii probíhá nad návrhem intenzivní diskuse. Neutrální politické kruhy zaregistrovaly s nechutí stanovisko minister­stva zdravotnictví, které by teoreticky mělo stát stranou. Ministerstvo místo toho návrh podporuje.

Jáhni jako poslové boží laskavosti

Linec (KAP) Nikdo v dnešní době nesvědčí přesvědčivější o lásce boží než jáhen, řekl linecký diecézní biskup Ludwig Schwarz na rakouském zasedání jáhnů a jejich manželek v Puchbergu u Welsu. Lidé akceptují jáhny, protože mají pocit, že jsou jedním z nich, řekl biskup Maximilian Aichern.

112 jáhnů a jejich manželek jednalo na setkání na téma Jáhenství v globalizujícím se světě. Linecký morální teolog Prof. Michael Rosenberger řekl při té příležitosti, že nasazení se za uchování stvoření a pokojnou spravedlnost jsou vlastní úlohy jáhnů. Jáhni jsou stavitelé mostů ve společenstvích a církev bez toho úřadu není církev.

Jestliže je dnes církev jedním z mnoha činitelů v našem pluralitním světě, potom musí také ona každý den prokazovat svoji kompetenci v oblasti charity a hlásání radostné zvěsti. Jáhenství jako služebný úřad má klíčovou roli, řekl Rosenberger.

To zdůraznil také mluvčí rakouských jáhnů, vídeňský jáhen Franz Ferstl: „Jáhen dává lásce boží obličej, je zástupce chudých a ne kněží.“

V katolické církvi pracuje více než 33 000 jáhnů ve světě, mnoho z nich pracuje z větší části bez nároku na mzdu. Jsou nezastupitelní průvodci lidí v různých životních situacích, řekl biskup Schwarz, který zdůraznil zvláštní profil jáhna: Jáhen je ten, kdo poslouchá a doprovází.

Rádio Vatikán vysílalo opět rozhovor s Hansem Küngem

Vatikán (KAP) Rádio Vatikán poprvé odroku 1979, kdy bylo Hansi Küngovi odebráno povolení vyučovat, vysílalo rozhovor s tímto teologem.

Küng řekl, že setkání s papežem Benediktem XVI. bylo srdečné, avšak otázka papežské neomylnosti nebyla na pořadu jednání. Názor na papežskou neomylnost byl důvod, pro který byl Küng zbaven možnosti vyučovat.

Papež a Küng se shodli na tom, že nemá smysl o této rozporuplné otázce nyní diskutovat. Mluvili mimo jiné o německém problému společného překladu bible katolíky a protestanty a o eucharistickém společenství.

Hlavním tématem pro papeže byla ale otázka dialogu církve s přírodními vědami. Benediktovi XVI. mimořádně záleží na tom, aby se s přírodními vědami vedl konstruktivní dialog.

Co se týká světových náboženství, míru ve světě a světového ethosu, jsou jeho a pape­žovy náhledy shodné, řekl Küng.

Benedikt XVI.: Eucharistie ukazuje profil a cestu církve

Vatikán (KAP) Bez slavnosti eucharistie by podle slov papeže Benedikta XVI. církev ztratila svou pravou identitu. Eucharistie zprostředkuje lidem nejen ideje a hodnoty, ale samotného Krista. Zpřítomnění jídla a oběti jsou lupou, skrze kterou se upřesňuje profil a cesta Kristem založené církve, řekl papež při příležitosti 11. biskupské synody, která měla moto Eucharistie: pramen a vrchol života a poslání církve.

Osm španělských mučedníků prohlášeno za blahoslavené

Vatikán(AFP) Katolická církev prohlásila za blahoslavené osm duchovních, kteří byli zabiti republikánskýmisilami na počátku španělské občanské války v roce 1936.

Jde o sedm kněží z diecéze Urgel. Jejich jména jsou José Tapies Sirvant (1869), Pascual Araguás Guardia(1899), Silvestre Arnau Pascuet (1911), José Boher Foix (1887), Francisco Castell Brenuy (1866), Pedro Martret Moles (1901) a José Juan Perot Juanmartí (1877, kněz francouzského pů­vodu). Osmou blahořečenou je španělská řeholnice María de los Ángeles GinardMartí (1894), jež byla zavražděna krátce po nich.

Romualdo Rodrigo, kněz, který prosazoval ve Vatikánu blahořečení těchto mučedníků, řekl rádiu Vatikán, že sedm kněží bylo popraveno po zinscenovaném procesu pouze kvůli tomu, že byli kněží. Rozhodli se, že neutečou, protože chtěli „bránit své farnosti a zabránit znesvěcení Eucharistie“. Podle P. Rodriga šli na smrt s voláním „Ať žije Kristus Král!“ a jeden z nich před zastřelením řekl svým katům, že jim odpouští.

Katolická církev udává, že republikánskou stranou bylo během občanské války zabito 4184 duchovních. Církev totiž tehdy byla spíše na straně generála Franca a republikáni se snažili ji zlikvidovat.

Frauenkirche v Drážďanech znovu vysvěcena

Drážďany (AFP) Šedesát let poté, co byl v únoru 1945 zničen během spojeneckých náletů, byl protestantský chrám Panny Marie (Frauenkirche) v Drážďanech obnoven a opět navrácen svému účelu. Nádherný barokní kostel z roku 1746 je symbolem jak válečného utrpení německých civilistů, tak i poválečného smíření bývalých nepřátel.

Slavnost posvěcení chrámu v poslední říjnovou neděli byla vyvrcholením jedenáctileté namáhavé práce. Kostel byl znovu vystavěn podle původních plánů poté, co pod vládouvýchodoněmeckých komunistů ležel půl století v ruinách jakožto němá připomínka ničivého náletu na Drážďany, který zahubil nejméně 35 tisíc lidí.

Náklady na znovuvybudování Frauenkirche činily 180 milionů euro, čili přes pět miliard korun. Práce byly zahájeny roku 1994 a skončily letos. Dary na ně přispěli i občané a vlády bývalých nepřátel Německa.

Drážďanský luteránský zemský biskup Jochen Bohl řekl ve slavnostním kázání: „Hluboká rána, která tak dlouho krvácela, může být uzdravena. Z nenávisti a zla může vyrůst smíření mezi lidmi, jež umožňuje mír.“

Kolem kostela se během slavnosti shromáždily desetitisíce lidí, uvnitř bylo asi 1700 čestných hostů včetně německého prezidenta a dosavadního kancléře i nastupující kancléřky.