V říjnu budou ordinováni noví evangeličtí duchovní

Devět nových farářů bude v neděli 8. října ve velimském evangelickém kostele ordinováno k duchovenské službě. Slavnostní bohoslužbu povede synodní senior Českobratrské církve evangelické Joel Ruml za účasti dalších duchovních ČCE a hostů. V druhou říjnovou neděli bude ve velimském evangelickém kostele pověřeno ke službě slova a svátostí v Českobratrské církvi evangelické devět nových duchovních. Skupinu tvoří absolventi letošního vikariátu, kteří v červnu získali dekret volitelnosti za faráře: Marek Bárta, Jiří Kvapil, Tabita Landová, Ivo Mareš, David Najbrt, Jiří Palán, Karel Šimr, Eva Šormová a Petr Turecký.

Ordinace je v evangelické církvi chápána jako pověření ke službě Kristovu lidu zvěstováním evangelia a vysluhováním svátostí. Vrchol ordinačního aktu představuje přímluvná modlitba se vzkládáním rukou dříve ordinovanými faráři. Slavnost proběhne v neděli 8. října 2006 od 16 hodin v evangelickém kostele ve Velimi (Sokoleská ul. 26). Večeři Páně budou při bohoslužbách vysluhovat nově ordinovaní. Ti také následně zvou všechny příchozí k posezení s občerstvením.

Skupinu nových evangelických duchovních doplní o týden dříve Martin Grombiřík, zvolený farářem v Bukovce. Jeho ordinace proběhne 1. října v 16 hodin v Červeném kostele (chrám J. A. Komenského) v Brně.