Zprávy

Čína odmítla papežovu výzvu

Peking-Vatikán (KAP) Čína ostře odmítla papežovu výzvu k ukončení násilí v Tibetu. „Zločince není možné tolerovat, musí být v rámci platných zákonů potrestáni", prohlásil pro italský deník La Stampa mluvčí čínského ministerstva zahraničí Čchin Kang.

Rok 2007 - 123 zabitých pro víru

Řím (KAP) Podle agentury AsiaNews bylo na celém světě v uplynulém roce zabito kvůli své víře 123 křesťanů. V samotném Iráku přišlo při útocích o život 47 křesťanů. Protikřesťansky motivované útoky stály život 18 příslušníků různých vyznání v Indii a po deseti v Nigérii a Súdánu. V Evropě byly zaznamenány tři případy: ve Španělsku zemřeli dva katoličtí duchovní při přepadeních a v Anglii byl jeden anglikánský kněz zavražděn satanistou.

Turínské plátno prý pravé

Řím (KAP) Italský vědec Giulio Fanti se domnívá, že turínské plátno není padělkem ze středověku. Pravděpodobnost, že pochází ze středověku a ne z antiky, odhaduje na pouhých 1,2 procenta. Fanti, profesor mechanických a termických zkušebních procesů, to řekl v rozhovoru pro italský deník Il Giornale. Při vyhodnocování radiokarbonových analýz, kterým bylo plátno podrobeno v roce 1988, došlo prý prokazatelně k početním chybám.

Na plátnu se nachází obrysy těla mrtvého člověka s rozsáhlými zraněními. Že by se mohlo jednat o uměle vytvořený obraz, Fanti striktně odmítá: „Kdo vychází z toho, že se jedná o malbu, neví o čem mluví."

Biblické texty v 2454 jazycích

Stuttgart (KAP) Jednotlivé biblické knihy byly ke konci roku 2007 na celém světě publikovány v 2454 jazycích, celá bible ve 438 jazycích. Tuto informaci oznámila evangelická Německá biblická společnost se sídlem ve Stuttgartu s odvoláním na Světový svaz biblických společností. V porovnání s minulým rokem se zvýšil počet přeložených biblí o devět a počet jednotlivých biblických knih o 28. Bible je proto s velkým předstihem nejčastěji překládanou a rozšířenou knihou na celém světě. Nejvíce překladů bible se vyskytuje v Africe.

Zemřela Chiara Lubichová

Řím (KAP) 14. března zemřela ve věku 88 let Chiara Lubichová, zakladatelka a prezidentka katolického hnutí Fokoláre, jednoho z nejdůležitějších a pro vývoj církve v posledních desetiletích nejcharakterističtějších hnutí. Lubichová patří k nejznámějším duchovním osobnostem 20. století. Pro svou „spiritualitu jednoty" je považována za pionýrku ekumenického a mezináboženského dialogu.

Křest novináře v Římě

Vatikán (KAP) Během velikonoční vigilie pokřtil Benedikt XVI. sedm dospělých, mezi nimiž byl i novinář islámského původu Magdi Allam, zástupce šéfredaktora italského listu Corriere della Sera. Pětapadesátiletý Allam, dosud považovaný za „umírněného muslima", pochází z Egypta a do kontaktu s křesťanstvím a italskou kulturou se dostal již v dětství, kdy v Káhiře navštěvoval italskou řádovou školu. Později vystudoval sociologii na univerzitě La Sapienza a v roce 1986 získal italské občanství. V současnosti platí mezi novináři za jednoho z největších znalců islámské problematiky. Soustředí se především na tématiku terorismu, imigrace a vztahu mezi Severem a Jihem. Ve svých knihách kritizuje malé sebevědomí Západu vůči neoislámskému hnutí a nedostatečnou solidaritu západních křesťanů s křesťany žijícími v zemích, v nichž dominuje islám. Allam, který přijal křestní jméno Cristiano, sám označil svůj křest za „radikální a definitivní obrácení" od své minulosti a zřek­nutí se islámu. Zároveň upozornil na to, že ani před svou konverzí nebyl praktikujícím muslimem. Díky křtu se cítí osvobozen „od temnot onoho kázání, v němž nenávist a intolerance vůči jinému, jenž je nekriticky odsouzen do role nepřítele, převládají nad láskou a respektem k bližnímu." Allam, který je nucen již pět žít pod policejní ochranou se podle svých slov musel ptát, „jak je možné, že ten, kdo se s přesvědčením a neúnavně bije za umírněný islám jako já, přijímá odpovědnost tím, že poukazuje na islámský extremismus a terorismus, skončí nakonec jako odsouzenec k smrti ve jménu islámu a na základě argumentace vycházející z Koránu?"

Allamův křest vyvolal podráždění v muslimských kruzích. Místopředseda Italské muslimské náboženské obce Pallavicini řekl, že respektuje Allamovo rozhodnutí, ale zároveň vyjádřil svůj údiv nad tím, že jeho křest byl proveden osobně papežem.

Unesený arcibiskup mrtev

Bagdád-Frankfurt (KAP) V pátek 14. března se v Mosulu (Irák) konal pohřeb chaldejsko-katolického arcibiskupa Paulose Faraj Rahha. Jeho tělesné pozůstatky byly na základě telefonického upozornění nalezeny ve čtvrtek nedaleko Mosulu. Příčina smrti nebyla dosud zjištěna. Rahho byl 29. února unesen islamistickými teroristy.

Ve svém posledním rozhovoru pro italský týdeník Tempi Rahho analyzoval důsledky vojenského zásahu USA a jejich spojenců v Iráku a zdůraznil, že islamisté chtějí odebrat křesťanům jejich majetek a vyhnat je ze země. Německá Společnost pro ohrožené národy označuje vyhánění křesťanů z Iráku za „v současné době největší pronásledování křesťanů v celosvětovém měřítku".

Křesťané na Blízkém východě

Berlín (KAP) Berlínský evangelický biskup Wolfgang Huber kritizoval pronásledování křesťanů v Iráku: „Plánovaný vítězný pochod svobody se změnil v křížovou cestu plnou utrpení." Úřady podle něj bezpečnost křesťanů nejsou schopny anebo nechtějí zajistit.

Stálý pozorovatel Svatého stolce při OSN, arcibiskup Silvano Tomasi, též odsoudil pronásledování křesťanů na Blízkém východě. Poukázal na to, že křesťané jsou v mnoha oblastech Blízkého východu občany druhé kategorie a stávají se častým cílem útoků. „Islám je pod ochranou vlád a dobře organizovaných nadnárodních organizací. Na křesťanské straně jsou aktivní jen dobrovol­nické organizace. Tento nepoměr existuje pravděpodobně i proto, že laicistické evropské státy se tomuto tématu záměrně vyhýbají."

Hitlerova „teologie"

Bonn (KAP) Profesor teologie Rainer Bucher ze Štýrského Hradce vydal knihu o „Hitlerově teologii". Popsal ji jako „po intelektuální stránce primitivní a politová­níhodně rasistickou, s monstrózním obrazem Boha". Hitlerovy texty podle Buchera dokazují, „že Hitlerův nelítostný Bůh je pravým opakem Boha Ježíšova. Hitlerův Bůh je nemilosrdný, přináležitost k němu byla podmíněna přináležitostí k panské rase." Ovšem právě tento diktátorův koncept byl „fatálně účinný", proto se jím badatelé musí zabývat i v dnešní době.

Zemřel ekumenik L. Vischer

Ženeva (KAP) Ve věku 81 let zemřel evangelický reformovaný teolog Lukas Vischer, jeden z významných průkopníků ekumenického hnutí. Vischer věnoval celý svůj život snaze o žitou ekumenu, na sklonku svého života se zasazoval za odpovědnost křesťanů za stvoření. Jako pozorovatel se zúčastnil 2. vatikánského koncilu a později spolupracoval na Limském konvergenčním prohlášení o křtu, eucharistii a úřadu.

Útok na mesiánské židy

Jeruzalém (KAP) Ve městě Ariel blízko Nábulusu na západním břehu Jordánu byl spáchán bombový útok na rodinu mesiánských židů. Jejich byt byl úplně zničen a střepina těžce zranila patnáctiletého chlapce. Útok byl podle policie namířen proti chlapcovým rodičům, kteří ve svém bytě zřídili malou kapli. Mesiánští židé pokládají Ježíše za Mesiáše. Hlásí se k židovství a nepřijali křesťanské zvyky a svátky, jsou však židy považováni za křesťany. Před několika měsíci byl v Jeruzalémě zapálen kostel, ve kterém se mesiánští židé scházejí.