Knihovnička Getseman

Do redakce došly dva filosoficko-teologické sborníčky z brněnského CDK. Miscellanea patristica má podtitul Studie ke Klementovi z Alexandrie, Mariu Victorinovi, Ambrosiastrovi a Maximu Confessorovi. Druhý svazek je nadepsán Přirozenost" ve filosofii minulosti a současnosti a časově má mnohem širší rozpětí, od Hippokrata až po renesanční a moderní filosofii.