Knihovnička Getseman

Teologie

Václav Vacek je autorem knihy Pozvání k Večeři Páně (nakl. Vyšehrad). Vychází ze svých promluv a spojuje v ní věcné liturgické informace o mši a jejích částech s výkladem duchovního smyslu, pastorací. Kniha je dobrou pomůckou zejména pro katechumeny a vůbec „začátečníky" ve víře, protože přehledným a čtivým způsobem uvádí do křesťasnké liturgie a zároveň nikdy neztrácí ze zřetele její duchovní aspekt.

Sborník Miscelanea patristica (editoři Vít Hušek, Ladislav Chvátal a Jana Plátová, vydalo CDK Brno) obsahuje podle svého podtitulu studie ke Klementovi z Alexandrie, Mariu Victorinovi, Ambrosiastrovi a Maximu Confessorovi. Jde o referáty ze setkání mladých patrologů v říjnu 2006 v Olomouci.

Království Boží v dějinách je kniha amerického dominikánského teologa Benedicta T. Viviana. (nakl. Vyšehrad). Jak sám autor zdůrazňuje, téma Království bylo pro Ježíše klíčové - kolikrát jen se v jeho řečech a podobenstvích objevuje! - zatímco pozdější církev kolem něj často přešlapovala a přešlapuje po špičkách. Snaha tento pojem znovu dostat do středu teologie a shrnout to nejpodstatnější, co se kolem něho během dějin církve napsalo a učinilo, je tedy velice na místě.

Jiné obory

Michael Kirwan napsal knihu René Girard s podtitulem Uvedení do díla (CDK Brno). Francouzského filozofa vykládá s důrazem na jeho pojetí náboženství a násilí: nejen slavná metafora „obětního beránka", ale podrobný výklad celé mimetické teorie René Girarda. Témata násilí a náboženství jsou v dobách sektářského násilí a teroru vysoce aktuální a Girard k nim má co říci.

Přirozenost" ve filosofii minulosti a současnosti je další sborník vydaný CDK Brno (editoři Ladislav Chvátal a Vít Hušek). I když orientován více na „čistou" filosofii než předchozí, nechybí v něm kapitoly o patristice a křesťanském středověku. Přirozenost je pojem pro teologii velmi důležitý a zároveň ve filosofické diskusi velmi sporný, proto je vydání tohoto svazečku velmi záslužný počin.

Laboratoř sekularizace s podtitulem Náboženství a politika v ne-náboženské společnosti: český případ je nová kniha brněnského politologa Petra Fialy (CDK Brno). Jde o interpretaci politické stránky českého katolicismu a křesťanské politiky, zejména pak KDU-ČSL. Závěry nejsou alespoň pro lidovce příliš optimistické, což asi málokoho překvapí, ale profesor Fiala konec konců nepíše jen o procentech v parlamentních volbách, záběr knihy je mnohem širší.

Jiří Hanuš a Radomír Vlček vydali v nakladatelství CDK jako editoři sborník nazvaný Interpretace Ruské revoluce 1917. Samozřejmě knížka vznikla díky loňskému kulatému výročí, příslušná konference se konala na podzim 2007 na půdě Filozofické fakulty Masarykovy univerzity. Sympatický je důraz na otázku, jak byl v minulosti ruský revoluční rok 1917 interpretován na naší domácí, české a slovenské půdě, od Masaryka až po oficiální marxistické historiky.

Časopisy

Vznikl nový časopis Církevní dějiny - osobnosti, události, struktury, mentality. Nakladatelství CDK ho hodlá vydávat dvakrát do roka, redakci tvoří osvědčená dvojice Jiří Hanuš a Jan Vybíral. První číslo je zvlášť zajímavé pro čtenáře Getseman - vychází v něm mimo jiné text tajného biskupa a předsedy naší redakční rady Jana Konzala, nazvaný Jak uzrál můj problém. Je to první díl autobiografického svědectví, popisuje autorovo mládá a dobu zrání a končí tajným vysvěcením na kněze podzemní církve.

Číslo revue Souvislosti 1/2008 má jako ústřední téma knihovny. Z hlediska čtenáře s teologickými a náboženskými zájmy možná budou ještě vítanější texty Věry Linhartové o japonském středověkém zenovém mnichu Dógenovi nebo rozhovor Antonína Petruželky s básníkem Pavlem Kolmačkou.