Zprávy

Po pětiletém úsilí, překonávání bariér a modliteb mohly být 12. 10. 1994 zahájeny pravidelné ekumenické týdenní bohoslužby slova - biblické hodiny v Černošicích. Stará se o ně ekumenická skupina .Křesťané z Černošic" ve spolupráci s duchovními daného regionu - katolickým knězem Josefem Pecinovským, evangelickým farářem Miroslavem Heryánem, husitským farářem Rudolfem Valentou a kazatelem Církve bratrské Danielem Heczkem. Sbor, ve kterém slouží posledně jmenovaný, dal pro tato setkání prostor v kazatelské stanici v Černošicích - Mokropsích. Zástupci jednotlivých církví se střídají ve vedení bohoslužeb, při kterých jsou dialogickou formou na pokračování přibližovány jednotlivé biblické knihy. Z tradic zúčastněných církví byly vybrány vhodné písně, které se postupně učí celá ekumenická obec. Doplňují je zpěvy z Taizé.

Znovuotevření chrámu sv. Vavřince v Praze na Petříně se konalo 24. - 25. 9. 1994. Stavbu rekonstruovala a bude užívat Starokatolická církev v ČR. To, že nechce mít kostel jen pro sebe, se ukázalo i v tom, že první slavnostní bohoslužba byla ekumenická. Starokatolický ordinář Dušan Hejbal na ní přivítal břevnovského benediktinského arciopata Anastáze Opaska, vedoucí sekretariátu Ekumenické rady církví Naději Mandysovou, synodního kurátora ČCE MUDr. Zdeňka Susu, zástupce husitské církve Miroslava Palčoviče, zástupce strahovského premontstrátského kláštera, zástupce městské správy, všechny, kdo se na zvovuotevření podílely i všechny nás ostatní. Homilií, které skutečně byla tím, čím má být - přísně se držela biblického textu (Mk 9, 38-41) a trefně jej aktualizovala - posloužil Václav Malý. Zdůraznil, že je na čase opustit naše mezidenominační žabomyší spory a společně se pustit proti zlu kolem nás. Přitom mít zřetel na ty, kteří nic neznamenají a nám samotným mohou být protivní.  Druhý den byla slavena eucharistie za předsednictví vratislavského starokatolického biskupa Wieslawa Skoluckého.

Poloha kostela na atraktivním výletním místě vybízí jej využít ke kulturním a nenásilně evangelizačním programům. Přítomnost několik metrů vzdáleného bludiště jako by naznačovala situaci, ve které jsme.