Asijská synoda

Dva čínští biskupové Mathias Duan Yinming z Wanxian a jeho koadjutor Joseph Xu Zhixuan, které papež pozval na Asijskou synodu, neobdrželi povolení k výjezdu z Číny. Biskup Duan řekl novinářům, že důvod odmítnutí vidí v tom, že Čína nemá s Vatikánem diplomatické styky. K přerušení diplomatických styků mezi Čínou a Vatikánem došlo v r. 1957, kdy vzniklo „Čínské katolické národní sdružení". Duana posvětil na biskupa Pius XII.  Protože nemohl vyjet, poslal Duan synodálnímu sekretáři kardinálovi Janu Schotteovi fax psaný latinsky, aby alespoň touto cestou demonstroval svou přítomnost na synodě.

Vatikánská tisková kancelář fax zveřejnila. Duan píše, že nemohl kvůli zamítnutí výjezdu dvě noci spát, a že alespoň touto cestou chce být svým srdcem přítomen, a že až obdrží závěrečné dokumenty synodu, zveřejní je, aby je poznali všichni čínští křesťané a mohly být převedeny do praxe.  Kardinál Joseph Ratzinger na Asijské synodě řekl, že jediná nezbytná struktura církve je struktura svátostná, pocházející od Boha. Především kněžství s eucharistickou službou zpřítomňuje v církvi Boží lásku na zemi. Ostatní „instituce podle lidského práva" je nutno prověřit, jestli jsou vůbec ještě užitečné, jestli už nejsou zastaralé.

Kardinál státní sekretář Angelo Sodano se zase zasazoval za jednotu církve.

Přes všechny zkušenosti v asijské církvi jednota církve narušena být nesmí.  Dnes, když celý svět spěje ke globalizaci, by církev měla ztratit spojení s „Petrovou skálou jednoty"? Sodano připomněl závaznost norem magisteria.  Papež nezasahuje běžně do dění v církvi přímo, nýbrž nepřímo přes své spolupracovníky, přes kurii.

Ve čtvrtek 14. 5. 1998 byla čtyřtýdenní Asijská synoda ukončena. Výsledky synody jsou shrnuty v 59 „Propositiones" (tezích), které byly předány papeži, aby byl na jejich základě vypracován závěrečný dokument, který pak papež v příštím roce při návštěvě Asie (v Kalkatě nebo v Manile) zveřejní.  V tezích se konstatuje, že církev může v Asii působit pouze skrze dialog s tamějšími kulturami, náboženstvími a národy.

Papež při závěrečné bohoslužbě vyjádřil politování, že dva pozvaní čínští biskupové nemohli přijet.