Zprávy

Sexuální skandál německých jezuitů

Berlín (KAP) Německou katolickou církví otřásl další sexuální skandál. Veřejnost se dozvěděla, že na jezuitském internátním gymnáziu St. Blasien ve Schwarzwaldu, místě spojeném mimo jiné s osobou mučedníka protinacistického odporu Alfreda Delpa, docházelo v osmdesátých letech k sexuálnímu zneužívání nezletilých studentů. Pachatel, jezuitský kněz, který děti zneužíval již i před svým působením ve St. Blasien, poté s pomocí svých nadřízených přesídlil do Jižní Ameriky, kde žije dodnes.

Německá biskupská konference se za tyto případy zneužití omluvila, hodlá záležitost přednést papežovi a zahájit práce na revizi vnitrocírkevních směrnic, týkajících se řešení podobných situací.

Biskupka Kässmannová řídila opilá, rezignovala

Frankfurt nad Mohanem (KAP) Předsedkyně Rady evangelické církve v Německu Margot Kässmannová byla přistižena, jak řídí automobil s 1,54 promile alkoholu v krvi. „Jsem sama ze sebe zděšená, že jsem udělala tak hroznou chybu," komentovala teoložka svůj přestupek a 24. února se vzdala svého předsednického úřadu, do něhož byla zvolena teprve 28. října loňského roku jako první žena na této pozici. „Moje srdce mi to říká jasně," uvedla ke své rezignaci, „nemohla bych v úřadě zůstat s potřebnou autoritou." Současně Kässmannová rezignovala i na úřad hannoverské biskupky.

Margot Kässmannová se profilovala jako politicky a sociálně angažovaná biskupka, která se nebála otevírat kontroverzní témata. Je rozvedená a má čtyři dcery.

Osobní prelatura pro ex-anglikány na obzoru

Vatikán-Canberra (KAP) První osobní ordinariát pro bývalé konzervativní anglikány sjednocené s Římem se již připravuje. Na základě loňského římského dokumentu Anglicanorum coetibus jim bude umožněno vytvořit vlastní církevní strukturu vedenou ženatým biskupem, kde si budou moci uchovat anglikánské liturgické tradice. Australská skupina bývalých anglikánů v čele s biskupem Davidem Robartsem opustila své dosavadní církevní společenství pro nesouhlas s jeho liberálním postojem zejména v oblasti homosexuality a svěcení biskupek.

Předkoncilní mše jsou řídké

Řím (KAP) Půl třetího roku po povolení předkoncilní latinské mše papežem Benediktem XVI. tuto možnost využívá asi 116 italských farností z 26 tisíc. Předtím to bylo 27 farností, počet se tedy zhruba zečtyřnásobil. Latinské mše se většinou vysluhují o nedělích a svátcích. Podle statistik sdružení Una vox přitom je Itálie se svými 0,4 % farností pod světovým průměrem, který údajně činí 0,6 %.

Panika křesťanů v Iráku

Frankfurt-Bagdád (KAP) Situace křesťanů v severním Iráku se dále zhoršuje. V týdnu po 13. únoru byli v Mosulu zavražděni tři křesťané, jeden byl zraněn a jeden unesen. Mosulský arcibiskup Amil Šamaún Nona řekl, že „půjde-li to tak dál jako v uplynulých dnech, všichni křesťané brzy Mosul opustí." Týdně podle něho utíká asi tucet rodin. Od roku 2003 bylo zavražděno asi 300 místních křesťanů. Nyní se situace vyhrotila před parlamentními volbami plánovanými na 7. března. Zločiny spáchané pravděpodobně islámskými extremisty zřejmě mají za cíl zastrašit nemuslimské voliče.

Papež Benedikt XVI. vyjádřil svoji hlubokou účast a zaslal iráckému ministerskému předsedovi Džavadu Málikímu dopis, v němž od jeho vlády požaduje ochranu náboženských menšin. Současně vyjádřil soustrast postiženým rodinám a do svých modliteb výslovně zahrnul i muslimské mrtvé a zraněné.

Henri Boulad: Církev se musí od základu obnovit

Káhira (KAP) Egyptský jezuitský mystik, pedagog a charitativní pracovník Henri Boulad (*1931) napsal papeži Benediktu XVI. dopis, ve kterém mluví o dramatické krizi v církvi a volá po generálním sněmu na úrovni světové církve, který by se jí zabýval. „Svůj úkol být světlem světa, solí země a kvasem může církev splnit jen s pohledem rozhodně upřeným vpřed, ne dozadu," napsal. Kritizoval podle jeho názoru převažující „pštrosí politiku" a řekl, že „mi krvácí srdce, když vidím, jak se naše církev hroutí do propasti."

Boulad uvádí v dopise řadu příznaků krize - vedle úpadku náboženské praxe v Evropě a rychlého vyprazdňování seminářů a noviciátů je podle něho také jazyk církve „překonaný, anachronistický, nudný, stále se opakující, moralizující a naprosto nepřiměřený době." Nejde přitom o to „plavat po proudu a produkovat demagogii," ale představit zvěst evangelia v celé její dráždivé pohoršlivosti. Proto je třeba nová řeč a hluboká obnova teologie a katechese.

Jezuita dále kritizuje, že církevní stanoviska k tématům jako manželství, antikoncepce, interrupce, eutanázie, homosexualita, kněžské manželství nebo nový sňatek rozvedených už nikoho neoslovují a nevyvolají víc než „unavený úsměv a lhostejnost". Je potřebná také nová spiritualita, „aby znovu ožila mystika a lidé nově porozuměli svátostem, dávali jim existenciální smysl a zapojovali je do života." Dnes je podle Boulada církev příliš formální a formalistická: „Člověk má dojem, že instituce dusí charisma a že nakonec jde jen o vnější stabilitu, dojem ctihodnosti, fasádu."

Podle Boulada jsou falešné i naděje, vkládané do církví třetího světa, neboť i je nejspíš časem čeká podobná krize. Modernu nelze obejít, říká, a důrazně varuje před návratem před druhý vatikánský koncil a poukazuje na papeže Jana Pavla II., který stále zdůrazňoval, že koncil nemá alternativu.

Dopis byl do Říma odeslán roku 2007, ale zřejmě se k Benediktu XVI. nikdy nedostal. Když nyní unikl na internet, poslal jej Boulad i oficiální cestou přes nunciaturu a omluvil se za okolnosti uveřejnění.

Debata o manželství homosexuálů v anglikánské církvi

Londýn (KAP) Britský parlament projed­nává zákon o zrovnoprávnění umožňující církevní sňatky homosexuálů v anglikánské církvi. Někteří anglikánští biskupové chtějí ve Sněmovně lordů pro tuto normu hlasovat. Ať už však bude výsledek jakýkoli, Church of England zřejmě zůstane ohledně této sporné otázky nadále rozštěpena.

Italští biskupové: osvoboďte se z pout mafie

Řím (KAP) Italští biskupové vyzvali obyvatele jižní části své země, aby se „osvobodili z pout mafie". Obtížná ekonomická a politická situace na jihu Itálie se může zlepšit jen pokud bude potlačen organizovaný zločin, napsali ve stanovisku své biskupské konference. Organizovaný zločin otrávil společenský život a má škodlivý vliv na značnou část mládeže, stojí v dokumentu, který navazuje na první prohlášení italských biskupů k tomuto tématu z roku 1989.

Zároveň biskupové vyzvali k větší solidaritě s hospodářsky slabým jihem Itálie. Hospodářská krize vedla k zesílení egoismu v celé zemi, a proto je nebezpečí, že jih bude vyloučen z přerozdělování zdrojů. Biskupové také zopakovali požadavek, aby se Itálie chovala pohostinně a pomáhala imigrantům.

Evoluce a teologie

Vídeň (KAP) Evangelický teolog Ulrich Körtner hovořil v rámci konference o evoluci na vídeňské univerzitě. Zdůraznil, že teologické pokusy hledat „smysl" nebo „účel" ve všech evolučních procesech jsou odsouzeny ke krachu. Teologie nemůže být jakousi univerzální teorií už proto, že používá jinou řeč než přírodovědci, a není snadné mezi vědami překládat. Navíc klasická teologie evoluce tíhne k teleologii, tedy předpokladu účelovosti zkoumaných procesů, což přírodní věda neakceptuje. Navíc existují i vnitroteologické problémy, například otázka teodiceje, smyslu utrpení v procesu evoluce. Nemá podle jeho názoru také smysl chtít z komplexity přírody dokazovat existenci jejího Tvůrce.