Pomozte zajistit pitnou vodu pro obyvatele Haiti

Praga-Haiti

Rozvojový humanitární projekt - výstavba studní s pitnou vodou na Haiti

Vážení čtenáři,

obracíme se na Vás s prosbou o podporu naší činnosti na Haiti. V této ostrovní zemi zajišťujeme zdroje pitné vody. Podporujeme misii v Baie-de-Henne. Nabízíme práci místním lidem. Celé naše úsilí je založeno na vztahu dvou skupin lidí - těch, kteří potřebují pomoc, a těch, kteří ji mohou a chtějí poskytnout. Věřím, že Vás naše práce zaujme, a pokud už o nás víte, že neztratíte důvěru v její smysl. Děkujeme za každý Váš zájem, dar nebo modlitbu.

Václav Vacek - koordinátor projektu

JAK MŮŽETE PROJEKT PODPOŘIT?

 1. Finančním darem na účet 2137396359/0800 veřejné sbírky. Adresa majitele účtu projektu: Fidcon, Náměstí 5. května 1, 561 64 Jablonné nad Orlicí.

 2. Odešlete dárcovskou SMS ve tvaru DMS PRAGAHAITI na číslo 87 777. Cena DMS je 30 Kč, projekt Praga-Haiti obdrží 27 Kč.

 3. Přihlaste se do Klubu přátel našeho projektu. Nastavte trvalý příkaz na min. 84Kč/měsíc (1000 Kč/rok) a podpořte nás svým pravidelným darem. Dodáte nám jistotu, že můžeme v našem díle pokračovat.

Zahrňte do svých přímluv a modliteb naše dílo, všechny, kdo se na projektu podílejí, i ty, kterým pomáháme.

Informace a kontakt: praga-haiti@fidcon.cz, 731 626 138, www.praga-haiti.cz, www.haitiwells.com

VŠEM LASKAVÝM DÁRCŮM A PŘÍMLUVCŮM DĚKUJEME.

O PROJEKTU:

Od roku 2008 realizujeme pomoc obyvatelům Haiti. Zpočátku bylo naše úsilí zaměřeno na podporu misie v Baie-de-Henne, kde působil P. Roman Musil. V současnosti je naším hlavním cílem výstavba studní s pitnou vodou, především v málo přístupných oblastech země. Zdrojů vody je nedostatek a mnohé jsou nevyhovující i na „haitské poměry". Současná epidemie cholery je jen jedním z důsledků tohoto stavu. Na Haiti pracujeme s vrtnou soupravou s dosahem 80 metrů. Nejhlubší námi provedený vrt dosáhl hloubky 65 metrů. Studny osazujeme bezúdržbovými ručními nebo nožními čerpadly (dle hloubky vrtu) vsazenými do betonového lůžka. Práce v terénu je velmi náročná. Obtížná je také logistika projektu, především v důsledku nestabilní politické a bezpečnostní situace v zemi. Na Haiti máme k dispozici základnu, dva automobily a vrtací soupravu s kompresorem. V letošním roce bychom chtěli dokončit 20 až 30 studní, které bude využívat několik tisíc obyvatel.

Celý projekt je financován především z prostředků osobních dárců. Byl podpořen také Ministerstvem zahraničních věcí ČR, několika krajskými úřady, obcemi, firmami a dalšími organizacemi.

DALŠÍ INFORMACE A ZAJÍMAVOSTI

 • na Haiti využíváme české nákladní speciály Praga V3S, jedno z vozidel obsluhuje domorodý řidič

 • dosud jsme do terénu vyslali celkem 9 pracovníků na dvou až čtyřměsíční misi

 • na webu www.haitiwells.com postupně zveřejňujeme katalog studní s jejich souřadnicemi

HAITI

 • Leží společně s Dominikánskou republikou na ostrově Hispaniola v Karibském moři (cca 100 km od Kuby)

 • má přibližně 10 mil. obyvatel

 • je nejchudším státem západní polokoule (80 % obyvatel žije pod hranicí chudoby s příjmem méně než 1 $ na den)

 • je politicky velmi nestabilní

 • je od nás vzdáleno cca 8 000 km

 • je bývalou francouzskou kolonií

 • 95 % obyvatel Haiti je afrického původu

 • je místem častých záplav a hurikánů

 • má převážně hornaté území

 • polovinu populace tvoří lidé mladší 20 let

 • 90 % dětí na Haiti trpí nemocemi přenášenými vodou

 • průměrná délka života je 57,5 roku

 • k římskokatolické církvi se hlásí 80 % obyvatel

 • polovina Haiťanů zároveň praktikuje synkretické náboženství woodoo

Projekt Praga-Haiti realizuje občanské sdružení Fidcon z Jablonného nad Orlicí ve spolupráci s farností Blatnice pod svatým Antonínkem. Naším partnerem na Haiti je diecézní charita v Port-de-Paix, která nám poskytuje nezbytné zázemí, doporučuje lokality vhodné pro zhotovení studní a organizuje pomoc místních lidí.