Jan Konzal: Vybrané spisy II.

Centrum pro studium demokracie a kultury v Brně po loňském vydání Konzalových Vybraných spisů I. připravuje druhý díl. Obsahuje série kratších textů, většinou dosud nepublikovaných. Jedná se o

1. Základy křesťanství – sérii 13 promluv, které J. Konzal přednesl v polovině sedmdesátých let skupině dominikánských terciářek. Z této série jsou vybrány dvě následující ukázky mající vztah k Velikonocům.

2. Programové řeči z let 1994 - 2010, kterými J. Konzal uváděl společný letní týden Pražské obce ES. Po jejím zániku v r. 2007 pak obce Společná cesta.

3. Alokuce tj. tematické promluvy biskupa v rámci obnovy závazků vycházejících z ordinace či ministérií z let 1992-2019. K nim je přidáno i několik promluv při obnově manželských závazků.

4. Duchovní obnovy. Z celkem 30 předloh duchovních obnov, které jsou v pozůstalosti J. Konzala jsou vybrány dvě a několik často se opakujících témat.

5. Svátosti. Více než polovinu druhého dílu zaujímají přípravy na svátosti (jmenovitě křest, biřmování, manželství, smíření). Z několika variant byla vybírána spíše starší verze.

6. Učební texty. Do souboru jsou vybrána skripta z hermeneutiky a homiletiky.