Nové knihy

autor: 

Je spíše náhoda, že se v průběhu března objevily na knižních pultech tři knihy z různých nakladatelství, zabývající se církví, jejím posláním a jejím místem ve světě. Je jistě přínosem, že jejich autoři pocházejí z různého prostředí a vycházejí z odlišných teologických přístupů.

Nakladatelství CDK vydalo knihu současného děkana Evangelické teologické fakulty UK v Praze Pavla FILIPI „Církev a církve“ s podtitulem Kapitoly z ekumenické eklesiologie (vydalo CDK Brno 2000), po níž se zájmem sáhnou studenti nejenom teologických oborů. Autor v osmi kapitolách, v nichž částečně navazuje na svoji předchozí knihu „Křesťanstvo“, podává stručný, ale hutně podaný výklad pojetí církve v dějinách křesťanství a zamýšlí se nad nutností její institucionální podoby a možností tzv. necírkevního křesťanství. Podstatnou část knihy věnuje autor, který sám sebe označuje za „křesťanského teologa reformační tradice“, ekumenismu, ekumenickému hnutí a otázce jednoty, resp. různým představám o její realisaci.

Z katolického hlediska přistupuje ke stejné otázce děkan teologické fakulty Jihočeské university v Českých Budějovicích Josef DOLISTA v knize „Perspektivy církve“. Vybrané kapitoly z eklesiologie“ (vydalo Karmelitánské nakladatelství Kostelní Vydří 2000). Autor předmluvy Karel Skalický označuje knihu spíše za esej, než za eklesiologický traktát, pojednávající o některých otázkách, o nichž se v současné době vedou živé diskuse. Přesto kniha přináší stručný přehled vývoje a podob pojetí církve v průběhu staletí. Ocenit lze – na rozdíl od výše zmíněné publikace – i poměrně bohatý poznámkový aparát.

Třetí kniha – „Co je církev“ od známého německého teologa Hanse KÜNGA – je opět produktem brněnského nakladatelství (Cesta, 2000). Přináší sérii úvah o církvi na témata, která zaměstnávají křesťany většiny denominací. V krátkém úvodu podává vývoj představ o církvi v dějinách křesťanství a v následujícím textu se věnuje otázkám, před nimiž není možné uhnout, chceme-li brát vážně svoje poslání světě a v církvi (co je církev, zda Ježíš vůbec založil církev, chyby církve, jednota církve, služby v církvi, atd.).

-dOB-