Jste zde

dOB

Nové knihy

autor: 

Je spíše náhoda, že se v průběhu března objevily na knižních pultech tři knihy z různých nakladatelství, zabývající se církví, jejím posláním a jejím místem ve světě. Je jistě přínosem, že jejich autoři pocházejí z různého prostředí a vycházejí z odlišných teologických přístupů.

Nakladatelství CDK vydalo knihu současného děkana Evangelické teologické fakulty UK v Praze Pavla FILIPI „Církev a církve“ s podtitulem Kapitoly z ekumenické eklesiologie (vydalo CDK Brno 2000), po níž se zájmem sáhnou studenti nejenom teologických oborů. Autor v osmi kapitolách, v nichž částečně navazuje na svoji předchozí knihu „Křesťanstvo“, podává stručný, ale hutně podaný výklad pojetí církve v dějinách křesťanství a zamýšlí se nad nutností její institucionální podoby a možností tzv. necírkevního křesťanství. Podstatnou část knihy věnuje autor, který sám sebe označuje za „křesťanského teologa reformační tradice“, ekumenismu, ekumenickému hnutí a otázce jednoty, resp. různým představám o její realisaci.

Přihlásit se k odběru RSS - dOB