Posunutá eucharistická symbolika

Nedávná slavení eucharistie, kterým předsedal papež Benedikt XVI. v Brně a Staré Boleslavi, vyvolala řadu otázek.

Pro mnoho lidí je účast na tak masových shromážděních (ať už se jedná o koncert Madony, fotbalové utkání či bohoslužbu) obtížná. Proto překvapilo, že v celé brněnské diecézi byl vydán zákaz slavit bohoslužby v sobotu večer a v neděli s cílem „motivovat" katolíky k účasti na papežské liturgii v Brně. Takovýto lokální, časově omezený zákaz slavit bohoslužby (na které mají katolíci jinak v neděli právo) se nazývá interdiktem... Hradecká diecéze se k tomuto postupu připojila, byť se změkčující podmínkou - ti, kteří do Brna nemohli, měli sledovat nedělní bohoslužbu v televizi...

Za toto stavění potěmkinových vesnic však host z Říma nemůže, to padá na vrub České biskupské konference, resp. jednotlivých biskupů, kteří se tak zřejmě snažili zakrýt rozpaky nad náplní papežské návštěvy. Velmi neobvyklou eucharistickou symboliku, kterou jsme mohli spatřit, však lze těžko přičíst českým a moravským organizátorům návštěvy. Představuje zřejmě nové Benediktovy liturgické trendy.

Mezi základní eucharistické symboly patří patří lámání eucharistického chleba a jeho rozdílení celému slavícímu shromáždění. Podobně pití z jednoho kalicha. Při velikém shromáždění je obtížné takové konání naznačit, nicméně neregistroval jsem ani takový pokus. Předsedající zlomil pouze „svoji" hostii a sám ji snědl. Podobně měl „svůj" kalich, ze kterého pil pouze on sám...

Dokonce i dva koncelebrující biskupové (jak v Brně, tak ve Staré Boleslavi jimi byli místní biskup a vatikánský státní sekretář Tarcisio Bertone) byli odkázáni na jiné kalichy a jiné pateny (kde byl chléb nalámán ještě před přinesením). Nejen že chybělo přijímání z jednoho chleba a jednoho kalicha. I pozice koncelebrujících nevyjadřovala komunio papeže s okolím. V Brně stáli dva koncelebrující biskupové na samém okraji oltáře, zatímco vedle papeže stáli jeho ceremoniáři, jejichž úloha má být pomocná, nemají příliš překážet. Zatím tuto roli příliš nezvládají, nemají vyvinutý cit pro momentální situaci, ujali se svých rolí teprve nedávno.

Problematický je „nový" způsob přijímání laiků, který papež Ratzinger prosazuje: vkleče a do úst. Nejenže se tak vytrácí rozměr eucharistie jako hostiny (který je ostatně zastřen i při přijímání ve frontě), ale popírá se tak zásadní rovnost všech pokřtěných v Kristu.