Jste zde

Pavel Hradilek

Církevní restituce nevedou k dobrým řešením

Senátní veto zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi bude zřejmě přehlasováno těsnou většinou v poslanecké sněmovně a zákon bude přijat. Na tomto zákoně se shodly navzájem církve a náboženské společnosti. Když ovšem jde o poměrně velké peníze a všichni na tom vydělají, dohoda není tak obtížná. Církve se shodly i se státem, který zmírnění křivd církvím způsobených komunistickou diktaturou řeší s větší či menší intenzitou již dvacet let.

Cesta plná paradoxů

Liturgická reforma římskokatolické církve v českých zemích

Za profesorem Hansem Jorissenem

V noci z 29. na 30. října 2011 zemřel ve věku 87 let emeritní profesor systematické teologie katolické fakulty univerzity v Bonnu Hans Jorissen.

Pozvání k oslavě nejen pro evangelíky

Pavel Filipi, Pozvání k oslavě, Evangelická liturgika, Kalich, Praha 2011, 272 str.

Návštěva základních komunit ve Španělsku

Čtyřčlená skupina zástupců křesťanské obce Společná cesta, jejíž jsem byl součástí, uskutečnila v květnu t.r. studijní cestu do Španělska. Cílem bylo poznat život tamních základních komunit.1 Nejprve jsme navštívili Zaragozu2, hlavní město Aragonie. Ve městě je devět základních komunit čítajících od osmi do několika desítek lidí. Organizace cesty byla nad očekávání velmi dobrá.

Problémy českého překladu Liturgické konstituce II. vatikánského koncilu

Obsah liturgické reformy bývá redukován na několik příkladů jako např. obrácení oltáře čelem k lidu či zavedení mateřského jazyka. Mělo by jít však o mnoho víc. Hlavním zdrojem principů, kterými se obnova řídí, je liturgická konstituce II. vat. koncilu Sacrosanctum concilium.

Tři knihy s tematikou svátosti smíření

Grün A., Svátost smíření, Karmelitánské nakladatelství 2010; 63 str., 85 Kč

Útlá knížečka moudrého Anselma Grüna Svátost smíření by se měla spíše jmenovat Duchovní doprovázení. Je soustředěna na toto přísně individuální a poznatků psychologie využívající dění, které bývá se svátostí smíření spojováno. O svátosti, která je svojí povahou sociální, církevní událostí, se příliš nedočteme. Autor je si tohoto deficitu vědom a snaží se navrhnout řešení:

Vzpomínky na Otu Mádra

Morální teolog, publicista a organizátor církevního života Oto Mádr (15. února 1917 - 27. února 2011) byl komunisty v politickém procesu odsouzen na doživotí a strávil 15 let v žalářích. Po roce 1968 mohl dva roky přednášet na CMBF v Litoměřicích.

Zemřel dobrý bratr biskup Stanislav Krátký

13. listopadu 2010 zemřel ve věku 88 let a dvou dnů biskup skryté církve a jeden z jejích mluvčích Stanislav Krátký. Posledních 11 let života byl farářem a proboštem význačné kolegiální kapituly u sv. Václava v Mikulově.

Svatební liturgie

V letošním roce jsem zažil osm svateb. Brali se moji studenti, přátelé, přičemž ve všech případech byl alespoň jeden z partnerů tzv. praktikující křesťan/křesťanka. Šest svateb bylo římskokatolických, jedna starokatolická, jedna husitská.

Stránky

Přihlásit se k odběru RSS - Pavel Hradilek