Pozvánka na akce Institutu ekumenických

autor: 

Institut ekumenických studií v Praze zve na hostovskou přednášku profesora Ekumenického institutu Katolické teologické fakulty na Univerzitě v Tübingen Urse Baumanna s názvem Credo-Projekt (Informace o projektu, který sleduje způsoby, jak vyjádřit svoji víru dnešní řečí), která se uskuteční 21. března 2002 v 17:30 v rámci výuky na bakalářském studijním programu Teologie křesťanských tradic ETF UK ve Vyšehradské 41, Praha 2 (proti Botanické zahradě).

Další informace o aktivitách Institutu ekumenických studií naleznete na stránkách http://www. iespraha. cz/

14. seminář zájemců o teologii na téma Multikulturní a mezináboženský dialog v Anglii pořádaný Institutem ekumenických studií v Praze a Vyšší sociálně pedagogickou a teologickou školou Jabok ve spolupráci s komunitou Grassroots v Lutonu se uskuteční v prostorách Jaboku, Salmovská 8, Praha 2 ve dnech 26. a 27. dubna 2002. Program semináře bude zveřejněn v příštím čísle.

Na Popeleční středu 13. 2. 2002 zemřel v Brně kněz Josef Javora. Patřil k nejbližším spolupracovníkům biskupa skryté církve Felixe M. Davídka. Počátkem 90. let se aktivně podílel na přípravných jednáních, která vedla k obnovení spolupráce různých proudů skryté církve. Byl také dlouholetým čtenářem našeho časopisu. Ať mu Pán dá nepomíjející odměnu.