Jste zde

Redakce

Rozvrh letního semestru bakalářského studijního programu Teologie křesťanských tradic UK - ETF 2006/07

autor: 

Přednášky probíhají v Institutu ekumenických studií, Vyšehradská 41, Praha 2 (proti Botanické zahradě) a jsou veřejně přístupné. Další informace viz http://www.iespraha.cz.

1. ročník (středy od 17:30, od 15:45 výuka Praktická znalost Písma)

21.2. Jan Kranát: Analytická filosofie

28.2. Ivana Noble: Hermeneutika Písma a tradice

38. konference IEF

autor: 

38. konference Mezinárodního ekumenického sdružení (IEF) se koná ve dnech 23. až 30.7. 2007 v jihočeském Písku.

Program: 1. reflexe 40 let Mezinárodního ekumenického sdružení, 2. setkání s křesťany z různých církví, kultur a národů, 3. bohoslužby různých křesťanských tradic s možností zažít už dnes jednotu církve v budoucnosti, 4. rozhovory a výměna zkušeností víry z našich životních cest, 5. celodenní program na téma uzdravování, 6. workshopy na rozličná témata: duchovní a teologický život, umění, hudba, tanec, procházky po okolí, 7. výlet do Českých Budějovic a do novogotického zámku Hluboká.

Dvě jubilea

autor: 

75 let oslaví 4. února 2007 dlouholetý redaktor nakladatelství Vyšehrad Jaroslav Vrbenský. Má nemalou zásluhu na tom, že nakladatelství vydává kvalitní teologické tituly.

Před 70 lety 6. února 1937 se narodil Pavel Kuneš, římskokatolický farář v Praze-Vršovicích. Je málo kněží, kteří jsou jako on integrovanými osobnostmi, které mají lidem co říci a kdykoli jsou ochotni pomoci.

Oběma jubilantům blahopřejeme!

Knihovnička Getseman

autor: 

Do redakce dorazily dvě zajímavé knihy z nakladatelství Vyšehrad: Odkaz alexandrijských Židů od Otto Kasera je „úvod do deuterokanonických knih Starého zákona," jak praví podtitul; a kniha Bohumila Svobody Na straně národa je o působení kardinála Františka Tomáška v letech 1965 až 1989.

Časopis Teologie & Společnost, dříve Teologický sborník, ve svém posledním loňském čísle na téma Křesťanství a socialismus oznámil zánik: zřejmě vyčerpání nejen dostupného finančního a čtenářského potenciálu, ale především redaktorů, kteří vydávání po řadu let svou obětavostí umožňovali a udržovali na vysoké úrovni. Nicméně vydavatelství nabízí náhradu, knižní ediční řadu Quaestiones quodlibetales, již lze předplatit a která by se v některých číslech měla rovněž věnovat teologicky významným tématům.

Zprávy

autor: 

Byla církev hlavním viníkem násilí v minulosti?

Berlín (KAP) Obvyklá klišé o historické odpovědnosti církve za násilí musí být podle názoru katolického církevního historika z Münsteru Arnolda Angenendta zčásti revidována. To se týká např. zpráv o excesech z doby křížových výprav a pronásledování čarodějnic. Je třeba vzít na vědomí nové vědecké poznatky. Nepochybně ale existují historická pochybení. Proto musí církev při hledání historické pravdy postupovat citlivě. Podle Angenendtova názoru se církev stala obětním beránkem při zkoumání příčin mnoha násilných excesů minulosti. Jelikož se evropská společnost chtěla v minulých staletích stále více od křesťanství emancipovat, násilí se „svádělo" na církev. Angenendt v prosinci představil svou novou knihu Tolerance a násilí. Křesťanství mezi Biblí a mečem. Tato kniha nemá ospravedlňovat ani obviňovat. Na téměř 800 stranách církevní historik tematizuje mimo jiné otroctví a lidskou důstojnost, vývoj lidských práv, násilí ve jménu náboženství, zabíjení odpadlíků, pronásledování čarodějnic, myšlenku Svaté války, antijudaismus a šoa. Angenendt se zabývá také rolí papežů Pia XI. (1922-1939) a Pia XII. (1939-1958) v souvislosti s jejich postoji k nacismu. Oba papeže i Vatikán je podle něho třeba zbavit nálepky antijudaismu. Že Pius XII. mlčel, „bylo špatné, jak dnes víme a kritizujeme". Toto mlčení je ale možné odvodit z jeho charakteru a chápání úřadu a nemůže být vykládáno jako proradnost. To, že se Pius XII. stal „negativní postavou" a symbolem pro celou protižidovskou tradici křesťanství, označuje Angenendt jako grotesku.

Zprávy

autor: 

Papež a anglikánský primas zdůrazňují vůli ke spolupráci

Zprávy

autor: 
Zemřel biskup Pavol Hnilica

Praha (KAP) Slovenský biskup Pavol Hnilica zemřel v neděli 8. října ve věku 86 let v Nových Hradech v klášteře kongregace „Pro Deo et Fratribus", jejíž byl zakladatelem.

Knihovnička Getseman

autor: 

Aby se slovo dostalo ke slovu je odborně vysoce fundovanou a přitom praktickou příručkou pro tvořivou katechezi vydanou nedávno Evangelickým manufakturním alternativním nakladatelstvím - EMAN. Nizozemský profesor praktické teologie Evert Jonker zde nejprve stručně charakterizuje základní hermeneutické prvky a zachycuje jejich vzájemnou součinnost při práci s biblickým textem v rámci katechezí. Poté přináší celou řadu systematicky seřazených podnětů k hledání a uplatňování jednotlivých pracovních forem, které je možné přizpůsobit širokém spektru různých věkových skupin. Nechybí ani detailní komentáře k přípravě a průběhu hodin i ke katechetické sebereflexi. Více než polovinu knihy pak tvoří konkrétní zpracování jedenácti evangelijních témat pro skupinu sedmnáctiletých a starších. Kniha, doplněná i o obrazovou přílohu, poskytuje bohatý materiál pro vlastní tvořivý přístup k biblickým textům všem uživatelům, vedoucím skupin dětí, mládeže i dospělých, farářům i katechetům.

Zprávy

autor: 

Vídeňský imám: Přehnaná reakce na papežův výrok

Vídeň (KAP) Islamolog a vídeňský imám Mouhannad Khorchide označil v televizní diskusi s teologem a ekumenikem Philippem Harnoncourtem protesty muslimů proti pape­žově řezenskému proslovu za „přehnanou reakci podobnou té ve sporu o karikatury".

Zprávy

autor: 

Polsko: Masová návštěvnost pravoslavné pouti

Stránky

Přihlásit se k odběru RSS - Redakce