Benedikt XVI.: překročí stíny?

autor: 

Obměna na stolci římského biskupa: Na místo charismatického Poláka, superfaráře celého světa, nastupuje intelektuální Němec, již starý a prý spíše introvertní člověk.

Jakkoli ctíme hlubokou vděčnost za službu Jana Pavla II. a úctu před jeho osobností, nelze zastírat, že nový papež po jeho smrti zdědil církev s množstvím závažných problémů, církev v nikoli nejlepším stavu.

Benedikt XVI. má na své straně několik výhod. Především je to podle všeho skutečně věřící člověk, který bude svůj úřad vykonávat poctivě a s úctou před Bohem. Za druhé je to člověk velmi inteligentní a zkušený, navíc špičkový teolog. Nemusíme se proto z jeho strany bát teologického kejklířství ani prázdného pobožnůstkářství. A za třetí je to Němec, tedy člověk důvěrně znalý hrůz totalitních režimů, mající zkušenost z katolicko-luterského ekumenického terénu a v neposlední řadě člověk usilující o dobré vztahy s našimi židovskými "staršími bratry ve víře".

Přesto je jeho úkol nesmírně těžký. Úkolů má mnoho. V první řadě je otázkou, zda vůbec bude Benedikt XVI. schopen a ochoten překročit stíny, které mu leží v cestě.

Překročit stín svého předchůdce Jana Pavla. Po desetiletí mu věrně sloužil, miloval ho a obdivoval. Je teď jeho dědicem a je správné, bude-li se inspirovat vším dobrým, co předchozí papež vykonal a zahájil. Ale Ratzinger není Wojtyła, a proto by neměl mluvit stejnými slovy a dělat stejná gesta. Byl by jen loutkou a nic nového by nepřinesl.

Překročit stín kardinála Ratzingera, prefekta Kongregace pro nauku víry. Dlouho nás katolíky učil, čemu přesně bychom měli věřit. Bude nyní jako papež schopen lidem - a nejen katolíkům - říci, proč by vlastně vůbec měli uvěřit? Dokáže od vyučování dogmatiky přejít k hlásání evangelia?

Překročit stín nehybného tradicionalismu. Konkláve se dle kardinála Vlka i jiných svědků odehrávalo v"atmosféře strachu" - podle všeho také strachu z neveselého stavu církve, především kléru. Volba vyhlášeného konzervativce tedy znamená hlavně pověření udržet kurz a utáhnout šrouby. To však není cesta k budoucnosti - tak lze krizi nanejvýš oddalovat, aby pak přišla ještě ničivější. Benedikt XVI. nevykoná nic pozitivního, pokud se aspoň do jisté míry nevzepře stereotypní roli Velkého brzdaře a Velkého inkvizitora, kterou mu vnucu jíjak jeho kritikové, tak i jeho příznivci a volitelé.

Modleme se tedy za papeže Benedikta. Aby mu Pán ukázal cestu ze stínů minulosti ke světlu Kristovy přicházející slávy.

Ještě před zvolením Benedikta XVI. napsal svůj sen o novém papeži Pavel Hradilek. I když ve světle současné volby vypadá skutečně jen jako sen, je snění jedinou možností, jak měnit studenou realitu k lepšímu.

Dalším tématem jsou blížící se sedmdesátiny biskupa Jana Konzala, tajně vysvěceného v době komunismu, nyní mimo jiné předsedy redakční rady Getseman. Na jeho počest přinášíme malou ukázku z jeho knihy Orientace, která nyní vyšla v novém, přepracovaném vydání.

Článek Marka Váchy o tzv. přirozeném plánování rodičovství přinesl na našem internetu řadu reakcí, pozitivních i odmítavých. Z těch druhých přinášíme texty Magdaleny Novotné a Karla Skočovského. Jako manžel ženy po dvou císařských řezech sice jejich nadšení nejsem schopen zcela sdílet, nicméně také zde platí: budiž slyšena i druhá strana.