Krize v CČSH a patriarcha Jan Schwarz

autor: 

 

Skandální spory, které otřásají Církví československou husitskou, mají jednoho hlavního aktéra: jejího současného patriarchu Jana Schwarze. Samozřejmě je CČSH stejně jako většina ostatních českých církví plná problémů, často pocházejících z dob komunismu, ne-li ještě starších. Nelze tedy ani zdaleka říci, že za všechny problémy v CČSH může patriarcha. Přesto se podle všeho zdá, že právě on svým nešťastným a konfrontačním postupem stávající problémy vyhrotil a navíc vytvořil řadu nových.

Jan Schwarz (nar. 1958) byl patriarchou Církve československé husitské zvolen v září 2001. Už jeho zvolení bylo provázeno rozpaky. V době volby měl totiž záznam v rejstříku trestů za zaviněnou dopravní nehodu, při které bylo několik raněných. Byl dvakrát rozvedený a potřetí ženatý.

Svoji službu uchopil spíše jako manažer či politik a ne jako bratr - první mezi rovnými. V rozporu s tradicí CČSH chápe sám sebe jako biskupa nad biskupy i celou církví. Odmítá naslouchat kritickým hlasům ve své církvi. K likvidaci odpůrců užívá nevybíravých prostředků.

V září 2003 bylo nalezeno v zasedací síni ústřední rady odposlouchávací zařízení. Kdo je tam umístil a proč se dodnes neobjasnilo. Schwarz této situace využil proti nepohodlným zaměstnancům ústředí (Dr. H. Bastlová a další).

V poslední době patriarcha mediálně napadá jednotlivé obce své vlastní církve (jako sv. Mikuláš v Praze) , její diecéze (Brno, Hradec Králové) nebo osoby (Mgr. E. Mikuleckou) a obviňuje je veřejně z různých pochybných finančních či majetkových transakcí nebo dokonce z kriminálních činů. Tyto zprávy se dosud ukázaly jako nepodložené a nepravdivé. Patriarcha znevěrohodňuje řadu legitimních církevních orgánů (revizní výbor, kárný výbor, církevní zastupitelstvo, biskupský sbor, ústřední radu, právní radu) a pohrdá jimi. Má vlivné styky s médii a snaží se na svou stranu strhnout veřejnost i neinformované věřící vlastní církve. Tvrdí, že "pravdivě informuje o tom, co se v církvi skutečně děje".

Útoky mají možná odvést pozornost od podezření, kterým musí patriarcha čelit a které jsou ve fázi vyšetřování. Minulý rok v prosinci dostalo po jednání církevního zastupitelstva asi 15 členů (považovaných za oponenty patriarchy) velmi hrubé, výhružné a urážející SMS zprávy. Policejní vyšetření prokázalo, že byly odeslány z mobilního telefonu patriarchovy asistentky. Dále je patriarcha vyšetřován pro podezření ze spáchání trestného činu zpronevěry (finanční dar ze zahraničí nechal údajně převést na svůj osobní účet).

Ústřední rada CČSH 14. května 2005 dočasně zbavila patriarchu ThDr. Jana Schwarze všech jeho funkcí a služeb do úplného dořešení věci na k tomu svolaném mimořádném sněmu CČSH. Ten se sejde 25. června 2005. Patriarcha ovšem pravomoc Ústřední rady CČSH k tomuto kroku neuznává, a může se přitom opřít o právní názor Ministerstva kultury. Výsledkem je stav blížící se schizmatu, kdy není zcela jasné, kdo vlastně církev v současné době reprezentuje.

Další informace ocelé kauze lze nalézt na oficiálních webových stránkách CČSH na adrese http://ccsh.cz/new/default.asp. Názory samotného patriarchy si lze přečíst například ve velkém rozhovoru, který dal Lidovým novinám 9. května; je uveřejněn na http://lidovky.centrum.cz/domov/clanek.phtml?id=353031.

I když popisované události jsou politováníhodné a celá věc poškozuje nejen CČSH, ale všechny křesťany, přesto situace není beznadějná. Věřme, že církev dokáže své problémy sama vyřešit a získá dostatek protilátek, aby se podobné katastrofální spory neopakovaly. Výsledek jednání sněmu bude testem, zda církev založená na demokratických principech zvládne i tak závažnou krizi. CČSH se nemůže spolehnout na žádný Vatikán, Lamberth či Fanar, a je tedy odkázána zcela sama na sebe.

Při volbě Jana Schwarze demokracie podle všeho selhala. Nyní je šance to napravit. Dobrý výsledek je důležitý i pro ostatní církve, zvláště ty, které demokracii odmítají. Domníváme se, že existuje velká naděje ke zdárnému řešení situace. Opíráme tuto naději o zkušenosti s řadou poctivých věřících CĆSH, obětavých a spolehlivých, a s řadou velmi spirituálních a vzdělaných služebníků této církve.

Každá krize, i když je velmi nepříjemná, je zároveň i nadějí pro změnu k lepšímu. Kéž ji Hospodin dá CČSH zakusit!