Zprávy

autor: 

Jižní Korea: církev poděšena pokusy s klony

Soul (KAP) Se zděšením a následnou ma­sivní kritikou reagovala katolická církev Jižní Koreji na průlom, který se podařil vědci Hwang Woo-sukovi v terapeutickém klonování. Předseda bioetické komise korejských biskupů, Fran­cis Xavier AhnMyong-ok, jeho přístup nazval vykořisťováním lidského života bez jakýchkoliv morálních skrupulí. V rozhovoru pro misijní tiskovou agenturu Asia News požadoval důrazně změnu ústavy, aby tyto terapeutické klony, které je dovoleno vytvářet v Jižní Koreji od ledna, byly opět postaveny mimo zákon. Biskup se vyslovil pro úzkou spolupráci s jinými náboženstvími při ochraně embryí. Kritiku si zaslouží podle biskupa i média, protože ve svých zprávách zatemnily možné problémy spojené s Hwangovým výzkumem.

Tým korejských vědců v prostřed května vytvořil lidský klon při použití buněk kůže smrtelně nemocného člověka. Tím se podle nich terapie těžce nemocných na míru připravenými embryi dostala na práh dosažitelné budou­cnosti.

Kritiku biskupů podpořili jihokorejští katoličtí etikové. Vědci z katolické university v Soulu kritizují ničení lidských životů v průběhu pokusů. Tyto tzv. terapeutické klony otvírají dveře pro další experimenty s lidskými embryi.

Polsko: Arcibiskup hrozí vyvoláním bojkotu nákupních center

Varšava (KAP) Arcibiskup Jozef Zycinski z Lublaně pohrozil bojkotem těch supermarketů, které vykořisťují své zaměstnance. Není to liberalismus, ale džungle, řekl. Svými obchod­ními praktikami se mnohé obří nákupní centra proviňují proti základním principům spravedlnosti.

Kritika Zycinskeho byla obrácena především proti německým nákupním řetězcům. Polská justice zde sama loni spustila vyšetřování kvůli skandálním pracovním podmínkám. Arcibiskup tvrdil, že naproti všeobecně rozšířenému názoru, by se neměli Poláci nechat vykořisťovat bohatými cizinci. Mezi vedoucími sedí Poláci, kteří nechávají své rodáky, kteří si musejí vydělávat na živobytí za nejtěžších podmínek, bez nejzákladnějšího sociálního zabezpečení. Tak mnozí pracovníci na částečný úvazek, především ženy, pracují ve skutečnosti celou pracovní dobu bez odpovídající mzdy.

Čínské úřady propustily kněze

Washington-Peking (KAP) Po dvou měsících byl čínskými úřady propuštěn z vazby Římu věrný katolický kněz. Sedmdesátipětiletý du­chovní Zhao Kexun je již od 1. června na svobodě. Zatčen byl 30. března, poté co v soukromém domě slavil bohoslužbu eucharistie.

Kněz je důvěrný přítel biskupa Zhao Zhen­donga, který byl zatčen v minulém prosinci a o kterém nejsou žádné zprávy. V této době je v Číně uvězněno nejméně 43 katolických du­chovních.

Organizace na obranu lidských práv doufají, že toto propuštění je signálem změny vztahů mezi Čínou a Vatikánem. Konečně se objevilo více takovýchto náznaků. Katolické kruhy v Římě udávají, že dochází k mimodiplomatic­kému tajnému vyjednávání. Počátkem května bylo propuštěno dalších sedm kněží, kteří strávili ve vězení okolo jednoho týdne.

Ovšem od počátku dubna jsou uvězněni další dva biskupové, jeden duchovní a jede laik. Čínské vedení pogratulovalo papeži Benediktu XVI. ke zvolení a vyjádřilo naději, že dojde ke zlepšení vztahů mezi Pekingem a Svatým stolcem. Jako předpoklad toho bylo opětovně po­žadováno, aby Vatikán zrušil diplomatické vzta­hy s Tchaj-wanem.

USA: Diecéze zaplatí 120 milionů dolarů obětem zneužívání

Washington (KAP) Po více než ročním jed­nání zaplatí římskokatolická diecéze Covington (USA) 120 milionů dolarů jako odškodné obětem sexuálního zneužívání kněžími v minulých padesáti letech. Je to doposud nejvyšší částka, kterou americká diecéze musela jako náhradu zaplatit. Každá obět obdrží mezi 5000 a 450 000 dolarů.

Částka má být získána prodejem církevního majetku a z pojištění. Zneužívat děti a mladistvé mělo v posledních desetiletích více než třicet kněží a církevních spolupracovníků. Biskup Roger Foys se obětem opětovně omluvil, zejména těm jejichž případy nebyly projednány s patřičnou pozorností a respektem. Onsám mluvil asi se 70 postiženými a je si vědom, že utrpení postižených nelze vyvážit penězi. Zástupci obětí ocenili biskupův přístup k nalezení dobrého řešení.

Také anglikánská církev protestuje proti rouhání

Londýn (KAP) I anglikánská církev se obrací proti úspěšnému dílu Šifra mistra Leonarda. V bestselleru DanaBrowna hraje anglikánské westminsterské opatství centrální roli.

Průvodci v nádherné gotické katedrále jsou neustále zasypáváni otázkami turistů vyvolanými knihou. Anglikánská církev je nyní vybavila příručkami, kde jsou korigovány nejtěžší teologické omyly románu. S ohledem na překroucení křesťanského poselství se zástupci anglikánské církve rozhodli nedovolit filmové natáčení románu v prostorách opatství. Podle britského zpravodajství mají být odpovídající scény natočeny v lincolnské katedrále ve východní Anglii. Za to musí zaplatit filmaři okolo 150000 euro.

Děkan Westminsterského opatství označil román za teologicky neudržitelný. Připojil se tak k hodnocení představitelů katolické i anglikánské církve, kteří mluví o drastickém znetvoření křesťanského poselství v Brownově románu. Brown ve svém bestselleru mimo jiné předkládá tezi, že Kristus byl ženatý s Marií Magdalskou a měli spolu dítě. Děj románu vychází z představy, že církev dneška se pokouší utajit pravdu o Ježíši Kristu. V podstatě se Brown orientuje na populární islámské agnostické představy. Film Šifra Mistra Leonarda by měl být uveden 18. května 2006. Hlavní role byla obsazena Tomem Hanksem.

Vatikán: Znovu sezdaní rozvedení ne vždy vyloučeni

Vatikán (KAP) Španělský kuriální kardinál Julian Herranz potvrdil, že rozvedení a znovu sezdaní katolíci za určitých podmínek mohou být připuštěni ke svátostem. Vyjádřil se, že žijí v plném společenství církve. Zda mohou přistupovat k přijímání, závisí na tom, zda je to pokládáno v jejich okolí za skandál. Předpokladem k připuštění ke přijímání je i to, že dotyční nežijí v těžkém hříchu, napsal kardinál a poukázal na vatikánský dokument ze 7. července 2000. Podle něho se znovu sezdaní rozvedení nenacházejí ve stavu těžkého hříchu, pokud v novém manželství spolu sexuálně nežijí. Jejich připuštění k přijímání je tedy možné, ovšem duchovní pastýř musí přihlédnout i k tomu, aby tím nevzniklo pohoršení.

Řecko: Rodina na prvním místě hodnotového žebříčku mládeže

Atény (KAP) Rodina stojí na prvním místě hodnotového žebříčku mladých Řeků, pra­vo­slavná církev na prvním místě mezi institucemi. Tak dopadla anketa aténské university mezi Řeky ve stáří od 15 do 29 let.

Dotazovaní se mohli rozhodnout pro body na stupnici preferencí od jedné do deseti. Rodina zaujala první místos 9,4 body (68 % mladých Řeků bydlí společně s rodiči), druhé místo láska s 8,9 body a přátelství místo třetí s 8,8 body. Mezi institucemi požívá nejvyššího ohodnocení pravoslavná církev a president republiky. Naproti tomu mladí příliš nespoléhají na školu, média či justici.

Z ankety vyplynulo, že 7 % mládeže se každou neděli účastní bohoslužby, 25 % nejméně jednou za měsíc, 59 % slaví bohoslužby o velkých svátcích (vánoce a velikonoce) a jen 8 % kostel nenavštěvuje. Jako důvod, proč jsou na Řecko hrdí, jmenovalo 75 % starořeckou kulturu, 51 % národní tradice, 33 % olympijské hry v roce 2004 a 25 % pravoslavnou víru.

Belgičtí biskupové odmítají adopci homosexuálními páry

Brusel (KAP) belgičtí biskupové odmítají adopci dětí homosexuálními páry. Takovým krokem by tyto páry byly postaveny na roveň párům manželským, prohlásili biskupové na zasedání biskupské konference v Bruselu. Svazek mezi dvěma muži či dvěma ženami není variantou svazku muže a ženy. To, že se v Belgii smějí oddávat homosexuální páry, mění již prapůvodní smysl slova. Pokud by byla navíc ještě umožněna adopce, došlo by k takovému zkreslení významu, že by pohlavní rozdílnost nebyla již základním znakem a základem rodiny.

Biskupové přiznali, že nepochybují o upřímnosti touhy homosexuálních párů po adopci dětí. Také se nechtějí vměšovat do otázky, zda děti utrpí psychologickou újmu, pokud vyrůstají ve svazku homosexuálů. Belgický parlament projednává návrh zákona, který by homosexuálním párům adopci umožnil. Homosexuální partneři smějí být v Belgii úředně oddáváni od června 2003.