Neupírejte ústavní práva bezdomovcům

autor: 

Prohlášení účastníků demonstrace za práva bezdomovců, konané u příležitosti Dne lidských práv 10. 12. 2005

My, bezdomovci a lidé, jímž problematika bezdomovectví leží na srdci, my všichni, kteří jsme se dnes sešli na demonstraci za práva bezdomovců, přijali jsme toto společné prohlášení:

Problematika bezdomovectví je v České republice problematikou, o které se dlouho vůbec nechtělo vědět a mluvit. Dnes již se o ní mluví a dokonce občas i píše – nelze ani jinak, když podle Českého Helsinského výboru žilo v ČR v roce 1998 přibližně 100 tisíc bezdomovců a odhaduje se, že každým rokem přibývá 10 % nových bezdomovců (viz. Zpráva o lidském rozvoji v ČR 1998 – Český Helsinský výbor). Avšak až na existenci několika málo převážně křesťanských organizací, které se touto problematikou zabývají (provozují azylové domy a rozdávají polévku) zůstává převážně jen u mluvení a psaní. Dodnes však chybí i tak základní věc, jakou je právní vymezení pojmu „občan bez přístřeší“. Občany bez přístřeší se samostatně nezabývá žádný odbor ministerstva práce a sociálních věcí ani Magistrátu hl. města Prahy, přičemž vzhledem ke svému rozsahu by si tato problematika samostatnou agendu zasloužila. Počet občanů bez přístřeší v ČR je alarmující a stále jich přibývá a s plánovanou deregulací nájemného lze předpokládat, že jejich počet poroste ještě mnohem rychleji. Přitom součástí Ústavy ČR je i Listina základních práv a svobod, v níž je kromě mnoha dalších velmi zajímavých a často porušovaných práv i toto: „Každý, kdo je v hmotné nouzi, má právo na takovou pomoc, která je nezbytná pro zajištění základních životních podmínek. (Článek 30, odstavec 2)“. Z toho tedy vyplývá, že bezdomovci nežádají – bezdomovci mají nárok. Mají nárok na to, aby toto a další práva, zaručená jim jako občanům ČR Ústavou, jim nebyla upírána. A hodlají se za tato svá práva brát. Apelujeme proto na parlament, vládu i Magistrát hlavního města Prahy a magistráty dalších měst, jichž se bezdomovecká problematika týká, aby se touto problematikou začali neprodleně komplexně zabývat a věnovaly jí dostatečné množství pozornosti i finančních prostředků.