Tematický obsah ročníku 2005

autor: 

Editorialy (Spousta)

Epikie nebo rebelie? 1/1

Jednota neznamená uniformitu 2/21

Právo, povinnost a antikoncepce 3/45

Hranice vnější autority 4/69

Benedikt XVI.: překročí stíny? 5/93

Editorial 6/117

Pyšná odtrženost od reality 7-8/141

Dvě smutné zprávy 9/197

Radostná zvěst – hrozebná zvěst 10/221

Vazači břemen 11/245

Hlas lidu – ukazatel cesty církve 12/269

Ekumenismus

Ekumenické organizace a jejich vazby na ERC v ČR (Krausová) 1/19

Ekumenická rada církví v ČR (Krausová) 2/41

Světová rada církví (Krausová) 3/66

Eucharistická pohostinnost (Kohl) 4/77

Ekumena – ekumenická pohostinnost (Hasenhüttl) 4/79

Světový luterský svaz (Krausová) 4/90

Action by Churches Together International (Krausová) 5/110

Český ekumenický komentář (Vaňáč) 6/139

Ecumenical Youth Council in Europe (Krausová) 7-8/189

Pozvání k naději (Outrata) 7-8/195

Ekumenické fórum evropských křesťanských žen (Krausová) 9/218

Katolíci versus evangelíci (Konzal) 10/226

Oikumené neboli cesta k nové katolicitě (Houtepen) 10/229

Konference evropských církví (Krausová) 10/242

Světový reformovaný svaz (Krausová) 11/262

Leuenberské společenství (Krausová) 12/290

Křesťanství a společnost

Mezi závislostí a svobodou (Zulehner) 2/23

Jak přirozené je přirozené plánování rodičovství? (Vácha) 3/55

Klimatická změna jako oslovení a výzva (Nečas) 3/61

Spolupatřičnost pre rast ke zralosti a slobode (Vaniše) 3/63

Metódy bývalej ŠtB jako som ich poznal (Srholec) 4/83

Máme právo na náhradní orgány? (Macháčková) 6/119

Jak se žije křesťanům na Kubě? (Krausová) 6/138

Výzkum: ateisté a jejich představy o věřících (Bartoň, Razim, Talpa, Kratochvíl) 7-8/165

Liturgie

Dětská eucharistická liturgie (Hradilek) 2/36

Římské tituli (Hradilek) 6/125

Liturgické hnutí kdysi – živá bohoslužba dnes (Kraft) 6/130

Stacionární bohoslužby (Hradilek) 7-8/179

Obsah římských statií (Hradilek) 9/210

Církev v dnešním světě

Svatá neposlušnost – kvůli člověku a kvůli Bohu (Langer) 1

Otevřený dopis Jan Konzala 1/22

Nemocný papež a řízení církve (Vaňáč) 3/46

Práva a povinnosti členů církve (Halama) 3/48

Neposlušnost jako povinnost (Rotter) 4/70

Od Jana Pavla II. k Benediktu XVI. (Vaňáč) 5/94

Sen o novém papeži (Hradilek) 5/96

Krize v CČSH a patriarcha Jan Schwarz 6/118

Odbytý sněm české římskokatolické církve (Vaňáč) 9/198

Bilance deseti let hnutí My jsme církev (Kohl) 10/222

Synoda biskupů o eucharistii (Vaňáč) 11/246

Jak vede slovenské katolíky Ján Sokol? (Hradilek) 11/247

Malé křesťanské společenství: kde začít? (O´Halloran) 12/283

Teologie

Div Ducha a jeho darů (Bauer) 1/11

Modely společenství církví (Švandová) 2/27

Čas boje i čas pokoje: Kazatel 3, 1-8 (Kratochvíl) 3/50

Charisma a instituce (Konzal) 5/97

Eucharistie – svátost jednoty (Jorissen) 7-8/142

Od sakramentality církve k sakramentalitě světa (Noble) 7-8/148

Eucharistie – svátost jednoty (Kolář) 7-8/156

Narozen z panny (Myslivec) 12/270

Sensus fidelium: Smysl pro víru božího lidu (Demlová) 12/273

Životopisy, portréty a nekrology

Jan Augusta, biskup Jednoty bratrské (Handová) 1/17

Dietrich Bonhoeffer (Handová) 4/86

Roger Schütz, apoštol ekumenismu (Handová) 5/111

Životopisy na léto: Markéta a W. Booth (Handová) 7-8/191

Roger Schütz z Taizé: Pokus o portrét (Murín) 9/201

Dag Hammarskjöld (Handová) 9/217

Theodor Beza (Handová) 10/241

Kardinálové doby renesance (Pekárek) 11/250

Bernard Bolzano (Handová) 12/286

Recenze, polemika

Tři dopisy 1/14

Eucharistie v křesťanské antice (Hradilek) 4/91

Jak nepřirozené je plánování rodičovství? (Novotná) 5/103

Přirozené plánování: výběr reakcí čtenářů 5/108

Diskuse o hnutí My jsme církev 11/264