Zprávy

autor: 

Vznikne aliance katolíků a pravoslavných?

Vídeň (KAP) Pro ustanovení nové evropské aliance mezi ortodoxními a katolíky se vyslovil vídeňská biskup ruské ortodoxní církve Hilarion (Alfejev) ve své přednášce pro Pro Oriente.

Aliance by se měla na jedné straně skládat ze zástupců evropských biskupských konferencí a na druhé straně z oficiálních representantů každé ortodoxní a staré východní církve, které mají diecéze v Evropě. K důležitým tématům by patřily především etické, bioetické, a sociální otázky. Měl by být vypracován i kodex chování pro katolické církve v ortodoxních zemích, stejně jako pro ortodoxní v katolických zemích. Ten je nutný pro zdolání problémů spojených s proselytismem, řekl biskup Hilarion.

Vídeňský ruský pravoslavný biskup učí od května na katolické teologické fakultě ve švýcarském Fribourgu, kde tak došlo k mimořádnému ekumenickému sblížené mezi Římem a Moskvou. Hilarion Alfejew se stal jako první ruský ortodoxní biskup členem profesorského sboru, vyučuje dogmatiku.

Biskup Hilarion vede také zastoupení moskevského patriarchátu v Bruselu u institucí EU. Mimoto je členem centrální komise a výkonného výboru ekumenické rady církví a působí ve více ekumenických komisích.

K případné návštěvě papeže v Moskvě řekl biskup, že patriarcha Alexij II. je tomu principiálně otevřen, avšak požaduje řešení vzhledem k masovému proselytismu katolíků v Rusku, Ukrajině, Bělorusku a Kazachstánu.

Biskup Hilarion potvrdil, že práce smíšené mezinárodní katolické-ortodoxní komise pro dialog bude pokračovat na podzim roku 2006. Representanti pravoslaví se vrátí do komise po pětileté pauze na pozvání patriarchy Bartholomea I. do Istanbulu Tím bude ustanoven nový počátek.

Ostrou kritiku vyslovil ruský biskup vůči teologickému liberalismu, který je častým hostem především u protestantů. V katolicko-ortodoxní alianci nemá místo pro jasně zřejmou až křiklavou rozdílnost mezi křesťany obou tradic a křesťany liberálních směrů. Tak dochází ke spojování sil obou křesťanských společenství víry pro obhajobu tradice proti liberalismu.

Obnovené násilí proti katolíkům v Číně

Peking (KAP) V Číně opět dochází k napadání katolíků. Jak hlásila misijní tisková agentura AsiaNews, neznámí násilníci ozbrojení železnými tyčemí a obušky napadli skupinu kněží a řeholnic, kteří demonstrovali za navrácení církevních budov. Přitom bylo šest z nich těžce zraněno. K události došlo v přístavním městě Tientsin (Tianjin).

Přivolaná policie nejdříve odvezla demonstranty k výslechu. Teprve po několika hodinách byly zranění převezení do nemocnice k ošetření. Čínští biskupové byli podle Asia-News rozhořčeni.

Podobný případe se stal 23. listopadu v Xianu, kde 16 františkánek bylo napadeno výtržníky, když chtěly zachránit před demolicí bývalou katolickou školu demonstrací vsedě.

Německo: Katolická církev chce uzavřít 700 kostelů

Bonn (KAP) Katolická církev v Německu počítá s tím, že během následujících deseti let bude muset být pro bohoslužebné účely uzavřeno okolo 700 kostelů. K tomuto závěru došla německá katolická biskupská konference na základě výsledků ankety, kterou na přání liturgické komise biskupské konference provedl německý liturgický institut v únoru 2005 v německých diecézích.

Anketa ukázala, že v letech 1990 až 2004 přestalo být liturgicky využíváno 329 kostelů, z toho 278 se jich stále nachází v majetku církve. Třetina není využívána a je prázdná, třetinu využívají církevní organizace a zbytek pak necírkevní instituce. 51 kostelů bylo prodáno nebo strženo. Celkem je v Německu okolo 24 500 katolických kostelů.

Ankety se zúčastnilo 23 z 27 německých diecézí. Dotazy byly směřovány na počet liturgicky využívaných církevních budov, počty již liturgicky nevyužívaných kostelů, počet kostelů v letech 1990 až 2004 prodaných případně zbouraných a na odhad počtu kostelů, které během příštích deseti let přestanou být liturgicky využívány.

Církve darovaly 400 tisíc Euro pro nové židovské centrum

Mnichov(KAP) Arcidiecéze Mnichov podpořila stavbu nového židovského společenského a kulturního centra 300 000 Euro. Dalších 100 000 Euro poskytla bavorská evangelicko-luterská církev.

Mnichovský arcibiskup, kardinál Friedrich Wetter, a evangelický zemský biskup Johannes Friedrich předali dary jako symbolické základní kameny presidentce Mnichovské židovské obce, Charlottě Knoblochové.

Wetter řekl, že s novostavbou se navrací zpět i židovský život do středu bavorského zemského hlavního města. Nové kulturní centrum bude především důkazem vůle budovat společnou budoucnost, umožnit vzájemné poznávání a dialog. Katoličtí křesťané to přijímají s vděčností.

Současně kardinál varoval proti známkám antisemitismu a nenávisti vůči cizincům: Nechceme jen společně odpírat těmto tendencím, ale společně se i nasazovat za bezpodmínečnou ochranu důstojnosti člověka.

Darem, který byl shromážděn sbírkou ve farních obcích, chce německá evangelicko luterská církev vyjádřit úzké spojení mezi židy a křesťany, řekl zemský biskup Friedrich. Jeho církev by mohla pomoci postavit most mezi historickou odpovědností a budováním společné budoucnosti.

Charlotte Knoblochová řekla, že novostavba má být otevřené centrum dialogu. Vůči kardinálu Wetterovi vyjádřila přání, zda by se papež Benedikt XVI. mohl během své zářijové návštěvy Bavorska v roce 2006 setkat i s židovskou obcí v Mnichově.

Anglikáni: útoky na arcibiskupa Williamse

Londýn (KAP) Vedoucí biskupové anglikánských církví vytkli své čestné hlavě, arcibiskupu Rowanu Williamsovi, otevřeně slabost při vedení církve. 17 z 38 hlav anglikánských církví prohlásilo v otevřeném dopisu, že anglický primas chová osobní sympatie k liberálním pozicím ve sporu o homosexuální biskupy, a proto se bojí zavést konkrétní sankce.

Současně se zveřejněním tohoto otevřeného dopisu vyzval Williams na generální synodě opětovné k dialogu mezi znesvářenými křídly církve a varoval před pletichami a vzájemnými zesměšňováním.

Anglický primas je v celosvětovém Anglican Communion první mezi rovnými a nemá žádnou soudní pravomoc. Za rozpory, které se táhnout v anglikánském společenství již několik let, stojí svěcení Gene Robinsona, který se otevřeně prohlašuje za homosexuála, za biskupa diecéze New Hampshire v USA. Na protest se od episkopální církve v USA odtrhlo více než 100 farností a připojily se k anglikánské církvi v Africe.

Více anglikánských církví v Africe a Asii vypovědělo společenství s episkopální církví v USA. Obávají se asi se zřetelem k jejich postoji k islámu příliš liberálního kurzu anglikánů.

Sbírka na pomoc bezdomovcům v Praze

Praha Občanské sdružení Dům Agapé vyhlásilo veřejnou sbírku na pomoc bezdomovcům na nájem nového azylového domu v Praze 10 – Vršovicích, kde najde domov a práci dvacet bezdomovců. Sbírka již započala a probíhá formou sbírání příspěvků do kasiček a na sbírkový účet, jehož číslo je: 199198156/0300.

Pokud chcete vědět víc, pište na adresu eduarda@seznam.cz nebo volejte na číslo 736 453 028.

USA: Mají být sbory o vánocích zavřené?

Washington (USA Today) Připadnou-li vánoce na neděli jako v roce 2005, rostoucí počet „megasborů“ dává svým pastorům a členům volno, nekoná žádné bohoslužby. Je to rozhodnutí vysoce sporné a někteří evangelikální představitelé ho odsuzují.

Během vánoc 2005 bylo takto zavřeno kolem sta megasborů s celkem asi 375 tisíci členů. Je to stále jen několik procent z celkem asi 1500 evangelikálních megasborů v USA, majících dohromady asi 5,5 milionů členů.

Například vlivný megasbor Willow Creek Community Church v South Barringtonu poblíž Chicaga, který každý víkend navštíví kolem 20 tisíc věřících, zaznamenává velkou návštěvnost 24. prosince večer, ale 25. prosince 2005 byl zavřen. Jeho členové obdrželi zvláštní vánoční DVD, které si mohli prohlédnout doma se svými rodinami.

Důvodem této praxe je, že mnozí členové megasborů se v neděli o vánocích chtějí věnovat svým rodinám a modlit se v klidu domova. Vedení některých megasborů se proto rozhodla vyjít této potřebě vstříc.

Pro evangelikální křesťany, kteří příliš nezdůrazňují roli liturgie a kladou důraz na vědomí boží přítomnosti všude a vždy, není takováto praxe většinou zásadně nepřípustná.