Bakalářské studiium

autor: 

Studium ekumenické teologie nabízí Univerzita Karlova v Praze, Evangelická teologická fakulta ve spolupráci s občanským sdružením Institut ekumenických studií v Praze (IES) Studium je zajišťováno fakultou, doprovodné aktivity občanským sdružením. Přihlášky ke studiu pro akademický rok 2006/2007 je třeba podat na studijním oddělení ETF nebo zaslat poštou nejpozději do 28. února 2006. Více informací naleznete na stránkách IES (http://www.iespraha.cz) nebo na webu fakulty http://www.etf.cuni.cz. Kontakty studijního oddělení: e-mail tkt@etf.cuni.cz nebo telefon 224 920 532 (úřední hodiny jsou ve čtvrtek od 15 do 17 hodin). Výuka v letním semestru začíná ve středu 22. února, resp. ve čtvrtek 23. února. Rozvrh naleznete na webu IES http://www.iespraha.cz nebo v příštím čísle Getseman.