Bakalářské studium Teologie křesťanských tradic

autor: 

Evangelická teologická fakulta Univerzity Karlovy vyhlásila dodatečný termín pro podání přihlášek ke studiu pro bakalářský studijní program Teologie, obor: Teologie křesťanských tradic. Studium ekumenické teologie nabízí fakulta ve spolupráci s občanským sdružením Institut ekumenických studií v Praze. Čtyřleté studium je zaměřeno na studenty vyšších ročníků neteologických oborů i na lidi, kteří již pracují. Studium probíhá během roku jednou týdně ve večerních hodinách. Kromě toho studenti absolvují na začátku každého akademického roku (v září) desetidenní intenzívní studijní soustředění mimo Prahu a každý rok několik víkendových teologických seminářů. V rámci studia je kladen důraz na diskusi, samostatný písemný projev a individuální kontakt studenta a učitele.

Přihlášky ke studiu pro akademický rok 2006/2007 je třeba podat na studijním oddělení ETF nebo zaslat poštou nejpozději do 1. srpna 2006. Přijímací zkoušky proběhnou 30. srpna a zářijové povinné soustředění se koná ve dnech 15.-24. září 2006. Více informací naleznete na http://www.iespraha.cz nebo na stránkách fakulty http://www.etf.cuni.cz/prijim. Kontakty studijního oddělení jsou e-mail tkt@etf.cuni.cz nebo telefon 224 920 532 (úřední hodiny středa a čtvrtek 15-17 hod).