Jste zde

Ranní a večerní modlitby

Kategorie knih: 
Popis:

Vydáno pro potřeby letních kurzů a víkendových seminářů Institutu ekumenických studií v Praze. Sešit je členěn do pěti částí: Úvod (žlutá sekce) obsahující obecné poznatky pro sestavování společných modliteb; Liturgie z Iony (červená sekce) skotské ekumenické skupiny vzniklé již za II. svět. války, hojně čerpající z keltské spirituality; Celebrating Common Prayer (bílá sekce) - výběr z „breviáře" anglických anglikánů; Modlitba denních dob dle Coena Domini (modrá sekce), převzatá ze zdrojů evangelické liturgické iniciativy; Příležitostné liturgie (zelená sekce) přinášející liturgie již dříve v Getsemanech otištěné, které nejsou vázány na ordinovaného služebníka.