Modlitby poutníků

Poutnictví patří ke křesťanským hodnotám. Nebývalého rozkvětu se mu však dostalo v rámci keltského křesťanství, kde peregrinatio pro Christo patřilo téměř k povinnostem řádného keltského křesťana, který usiloval alespoň o kousíček svatosti. Termín samotný si keltské křesťanství vypůjčilo od sv. Augustina, který ovšem rozvíjel biblickou myšlenku Žd 11,13: …vyznávajíce, že jsou na zemi jen cizinci a přistěhovalci.

Jestliže na evropském kontinentě bylo putování spojeno spíše s pokáním za určité činy, v rámci keltského křesťanství se jednalo většinou o putování misijní. Díky irsko-skotské misii vznikly mimo jiné kláštery Iona či Lindisfarne. S oběma se pojí komunity, které navázaly na původní duchovní odkaz. Na evropském kontinentě jsou to pak kláštery St. Gallen a Bobbio jako důsledek velké misijní cesty Kolumbána a jeho druhů .

To „menší“ peregrinatio“ se odbývalo v rámci Irska. Vždy se ale jednalo o vyjádření skutečnosti, že poutník něco opouští a vydává se zcela do rukou Božích na cestě do neznáma. V tomto smyslu jsou poutě inspirativní i pro nás, lidi postmoderní.

K putování se pojí zvláštní typ modlitby. Nazývejme ji poutnická. Ta nejjednodušší známá, která se dá odříkávat do rytmu chůze (podobně, jako se Ježíšova modlitba pojí s rytmem dechu), je dílo neznámého autora:

Jsem na tvé cestě, Bože. Jsi na mé cestě, Bože.

Poměrně známá je také poutnická modlitba Kolumbova (Colum Cille, 521-597):

Mohu cestovat sám, ale nikdy nejsem osamělý,

protože ty, můj Bože, jsi vždycky se mnou.

Není třeba se bát, když Pán dne i noci je stále zde.

V tvé ruce jsem mnohem bezpečnější než s ozbrojenou družinou.

Vznikla i zvláštní požehnání pro ty, kdo se vydávali na cestu . Například tato:

Bůh ti požehnej tento den, Bůh ti požehnej tuto noc.

Ať ti milostivý Bůh požehná každý den a hodinu tvého života.

Ať ti milostivý Bůh požehná každý den a hodinu tvého života.

Požehnání samo je inspirováno o něco delší poutnickou modlitbou sv. Brendana Mořeplavce (484-578), který možná objevil Ameriku dávno před Kolumbem:

Bože, požehnej mi tento den, Bože požehnej mi tuto noc,

požehnej, prosím, požehnej, ty, Bože milostivý,

každý den a každou hodinu mého života.

Bože, požehnej cestu, po níž kráčím, Bože, požehnej zemi pod mýma nohama.

Požehnej, Bože a dej mi svoji lásku. A požehnej, Bože, můj odpočinek.

Bože nad všechny bohy, požehnej můj spánek a odpočinek.

Požehnej, Bože a dej mi svoji lásku.

Známé a různě parafrázované je i toto staré irské poutnické požehnání :

Ať se před tebou otevírá volná cesta

ať máš vždy vítr v zádech

a slunce teple svítí na tvou tvář,

déšť jemně padá na tvá pole,

dokud se opět neshledáme.

Ať tě Bůh drží ve své dlani.

Následující požehnání ze sbírky modliteb a hymnů A. Carmichaela (1832–1912) Carmina Gadelica opět rozehrává témata z modlitby sv. Brendana:

Bůh žehnej cestě, po níž kráčíš,

Bůh žehnej zemi pod tvýma nohama,

Požehnej ti Bůh a dej ti svoji lásku.

Bůh nad všechny bohy požehnej tvůj spánek a odpočinek.

Požehnej ti Bůh a dej ti svoji lásku.

Bůh nad všechny bohy, požehnej tvůj spánek a odpočinek.

Z rozličných variací různě šířených je jasně vidět, že i tyto modlitby mají odezvu v naší kultuře a mohou nás inspirovat a provázet na našich malých i velkých cestách :

 

Citovaná literatura

Carmichael, A. (1900). Carmina Gadelica. Načteno z https://en.wikipedia.org/wiki/Lorica_(prayer

Celtic Prayers For Traveling. (5. 3. 2020). Načteno z Building Faith: https://buildfaith.org/celtic-prayers-for-traveling/

Journey Blessing. (nedatováno). Získáno 5. 3. 2020, z Just Prayer.org: https://www.justprayer.gracespace.info/celtic-journey-blessing/

Losack, M. (1994). Keltské křesťanství. Getsemany (045). Získáno 7. 3. 2020, z https://www.getsemany.cz/node/1687

Požehnání různá. (nedatováno). Získáno 7. 3. 2020, z Evangnet: https://www.evangnet.cz/liturgie:pozehnani_ruzna

Vokoun, J. (1997). Stará irská požehnání. Getsemany(070). Získáno 7. 3. 2020, z https://www.getsemany.cz/node/2162