Jste zde

Ustavení ekumenické komise

Dne 14.11.1990 se sešla na svém ustavujícím zasedání ekumenická komise Biskupské konference ČSFR, českomoravského sboru. Jednání řídil její předseda František Radkovský. Kromě starších členů, kteří představují určitou kontinuitu s ekumenickým oživením na konci šedesátých let, jsou přítomni mladší zástupci několika míst, většinou laici, kteří se již několik let pro ekumenické kontakty angažují. Vedle "klasické" Uhříněvsi jsou např. z Mělníka, Liberce, Jeseníku, Šumperka, Černošic.

Byla sebrána řada podnětů pro nalezení smyslu a stylu práce komise. Z aktuálních otázek byly projednány podněty pro pastýřský list biskupů k setkání mládeže organizované komunitou v Taizé. Dále byla diskutována anomálie s existencí dvou lednových ekumenických týdnů modliteb za jednotu křesťanů. F. Radkovský doporučil, aby byl slaven ten týden, který je v daném místě již zavedený. Z toho vyplývá pro nás katolíky - pokud jsme se dosud nezúčastňovali společných modliteb s bratry z jiných církví v žádném z těchto týdnů - doporučení připojit se k týdnu, který je již v dané lokalitě zaveden, ať už je to 6.-12.1. či 18.-25.1.1991.