Jste zde

322 - leden 2020

Modlitba za jednotu

Leden je v křesťanských církvích věnován společným modlitbám za jednotu křesťanů. U nás se slaví hned dva týdny modliteb s tímto úmyslem. První, tzv. alianční týden modliteb, je pohyblivý a koná se od první lednové neděle, tj. letos od 5. do 12. ledna 2020. Jeho program připravuje Česká evangelikální aliance a pro letošní rok se inspirovala myšlenkami ze spisu Jana Amose Komenského Obecná porada o nápravě věcí lidských, protože v listopadu si připomeneme 350. výročí jeho smrti. Předpokládám, že letošní výběr Komenského myšlenek a témat pro jednotlivé dny, například „vláda, politika a věci veřejné“ nebo „jazyk, řeč a média“, bude v křesťanských místních společenstvích přijat bez problémů. Vloni navržený modlitební program s názvem „Modlitby v polarizovaném světě“ s tématy jako „nepřátelé“, „nálepky“, „strach z imigrace muslimů“, „role žen v církvi“ nebo „LGBT“ byl v některých sborech odmítnut, takže byl narychlo nabídnut alternativní program v podobě přeložených témat z dílny Evropské evangelikální aliance s názvem „Jednota v rozmanitosti“. Ukázalo se, že i společný modlitební týden může vést k neshodám a rozdělení. Na druhou stranu se jen potvrdila zkušenost posledních let, kdy se křesťané nechávají velmi snadno rozdělit tématy společenskými, politickými nebo etickými.

Druhý lednový týden modliteb za jednotu křesťanů se každoročně koná ve dnech od 18. do 25. ledna, u nás pod záštitou České biskupské konference a Ekumenické rady církví. Témata jsou vždy vybrána a připravena křesťany z určitého místa. Letošní materiál připravili křesťané z ostrovů Malta a Gozo. Je pochopitelné, že zvolili text ze Skutků apoštolů, který popisuje ztroskotání apoštola Pavla na moři a jeho pobyt na Maltě (Sk 27,18 – 28,10). Jak v doprovodném textu křesťané z Malty připomínají, i dnes jsou vody Středozemního moře svědkem mnoha zápasů lidí, kteří podnikají nebezpečnou cestu, aby unikli před přírodními katastrofami, válkami a chudobou. Také jejich životy jsou vydávány napospas různým silám. Kromě přírodních sil jsou to i síly lidské lhostejnosti, například převaděčů, kteří bohatnou na lidském zoufalství nebo těch, kdo odmítají vysílat záchranné čluny dále i lhostejnost těch, kdo odmítají přijmout lodě s migranty a posílají je zpět. Zvolená biblická pasáž pro nás představuje výzvu: Souzníme s chladnými silami lhostejnosti, anebo prokazujeme neobyčejnou laskavost a svědčíme o láskyplné Boží prozřetelnosti vůči všem lidem? S odkazem na skutečnost, že Pavlovi a jeho společníkům prokázali něobyčejnou laskavost domorodci, kteří ani neznali Krista, autoři připomínají, že kromě pohostinnosti, kterou si prokazujeme navzájem, je důležité, když budeme umět s láskou přijímat i ty, s nimiž nás nespojuje jazyk, kultura ani víra.

Hned tři texty lednového čísla se věnují vztahu křesťanství k místním kulturám, africké, mayské a keltské. Kromě článku Pavla Jartyma o textu bible a pokračování studie Romana Jonczyho o žalmech najdete v čísle i příspěvek Pavla Hradilka ke slavnosti v rámci církevního roku. Pavlovi přeji vše dobré k jeho lednovému životnímu jubileu. Všem čtenářům děkuji za přízeň a přeji vše dobré v novém roce.