Jste zde

Zdenko Širka

Za profesorem Jüngelem

V září 2021 zemřel renomovaný německý teolog Eberhard Jüngel, který mě naučil milovat německou teologii a pít víno. V této příležitosti zveřejňuju text napsaný v prosinci roku 2004, který vznikl v Tübingenu u oslav jeho sedmdesátých narozenin. Text nebyl nikdy publikovaný a je v slovenštině.

Rehabilitace Justina Popoviće na půdě univerzity

U příležitosti 125 let od narození a 40 let od úmrtí srbského pravoslavného teologa Justina Popoviće (1894–1979), po svatořečení známého též jako sv. Justin Nový Ćelijský, byla v Bělehradě v květnu tohoto roku uspořádána mezinárodní konference s názvem „Myšlení a mise sv. Justina Popoviće“. Institučně ji zaštítila Pravoslavná teologická fakulta a Institut pro filosofii a sociální teorii Univerzity v Bělehradě spolu s Centrem pro byzantsko-slovanská studia Univerzity v Niši.

Na cestě za sebou, aneb inaugurační konference Mezinárodní pravoslavné teologické společnosti a její úskalí

V městečku Iași na východě Rumunska se v zimních dnech od 9. do 13. ledna 2019 uskutečnila inaugurační konference Mezinárodní pravoslavné teologické společnosti (zkr. IOTA, pro International Orthodox Theological Association, iota-web.org).

Ekumenismus Justina Popoviće

Archimandrit Justin Popović (1894-1979), po svatořečení (2010) známý též jako sv. Justin Nový Ćelijský (uvádí se též Justýn Nový Čelijský), je bezesporu jedním z nevlivnějších pravoslavných teologů dvacátého století. Je také považován za zakladatele nového bohosloveckého myšlení v Srbsku. Jeho dílo je hluboce zakotveno v církevní tradici Otců a vychází z bohaté duchovní a intelektuální zkušenosti.

Lutherovo hodnotenie islamu

Islam vždy predstavoval záhadu pre kresťanstvo, okrem iného aj svojimi tvrdeniami, že sú plným a konečným zjavením Boha, ktoré nahradzuje predchádzajúce zjavenia v Tóre. Moslimovia tak používali podobné argumenty, po ktorých siahali aj kresťania. Stredoveké kresťanstvo bolo v rozpakoch, keď sa usilovalo vyhodnotiť islam: Je to nové náboženstvo? Heréza? Schizma? Diablovo dielo, paródia kresťanstva, apokalyptický znak konca sveta, alebo myšlienkový systém, ktorý musíme rešpektovať?

Lutherov postoj voči Židom

Postoj reformátora Martina Luthera (1483-1546) voči Židom sa často nazýva ‚temnou kapitolou‘ v jeho živote, a Luther je často považovaný za predstaviteľa stredovekého antisemitizmu, ba dokonca i za predchodcu nacizmu. Je daná námietka ale oprávnená? Pre správne vyhodnotenie Lutherových názorov musíme zohľadniť celkovú situáciu v západnej Európe v predvečer reformácie, a porozumieť kontextu v ktorom Luther vyslovil svoje pomerne tvrdé slová.

Přihlásit se k odběru RSS - Zdenko Širka