Jste zde

Chuť změny, chuť kořisti

Kategorie knih: 

Chuť změny, chuť kořisti

Síť, 2001, 120 str., 98 Kč

ISBN 80-86040-13-5

Mnozí máme své ideje, své vztahy, na kterých mimořádně lpíme. Na osvobození svými silami nestačíme - potřebujeme víru, která nám dodá odvahy postoupit dál. Autor nám v této knize předkládá několik biblických příběhů, které nám mohou v takových situacích pomoci. Všechny příběhy totiž sjednocuje pro člověka mezně obtížná existenciální situace: boj o věrnost, balancování mezi jistotou a vírou, umění milovat, přístup k bohatství. Čtenář může konfrontovat svoje vlastní tendence s motivací, která pomohla aktérum příběhu nebo konkrétního člověka neunesla. Hlavním autorovým záměrem bylo "napomoci čtenáři na základě zkušenosti se Zastáncem nebo zkušenosti šťastných náhod budovat budoucnost světa uměním lidské naděje." Tento záměr se autorovi zdařil. Přínosem této knihy je její obecné zaměření - je určena čtenárům věřícím i ze sekulárního prostředí.