Jste zde

Liturgické sešity

Eucharistické modlitby Alfreda Schillinga

Kategorie knih: 

Přeložil Václav Konzal, k tisku připravil Pavel Hradilek.

Soubor obsahuje 25
nově přeložených, v češtině dosud nevydaných, eucharistických
modliteb sestavených Alfredem Schillingem brzy po II. vat. koncilu s
využitím holandských předloh. Další dvě eucharistické
modlitby, označené jako Kánon 1 a Holandský 8, byly již součástí

Liturgický prostor v současné architektuře

Kategorie knih: 

Vydáno pro
potřebu semináře určeného architektům pořádaného 23.5.2009
Institutem ekumenických studií v Praze a Evangelickou teologickou
fakultou UK v Praze

Sešit, uvedený předmluvou editora
obsahuje stati:

Františka Kunetky - Chrám jako
domus ecclesiae,

Klemense Richtera - Význam
liturgického prostoru pro živé společenství víry a část
směrnic Německé biskupské konference věnovaných stavbě, úpravě
a zániku kostelů.

Další část sešitu obsahuje synopse
příspěvků přednesených na semináři:

Ekumenický lekcionář

Kategorie knih: 

Ediční poznámky

  1. Zdrojem pro vydání tohoto sešitu je zejména lekcionář Starokatolické církve v ČR. Oproti orginálu Revised Common Lectionary (RCL) obsahuje starokato­lický lekcionář drobné odchylky v zařazení svátků či výběru lekcí. Ně­které odchylky (např. zařazení lekcí pro obnovu závazků presbyterátu před Velikonocemi) byly ponechány, jiné vypuštěny (např. úvody lekcí velikonoční vigilie) nebo nahrazeny orginálními perikopami RCL.

Ekumenický lekcionář

Kategorie knih: 

[img_assist|nid=2167|title=Ekumenický lekcionář B|desc=|link=popup|align=left|width=222|height=147]Ediční poznámky

Eucharistie

Kategorie knih: 
Římskokatolická příručka napsaná po 2. vatikánském koncilu

Ekumenický lekcionář ve srovnání s dalšími lekcionáři

Kategorie knih: 
Souběžné uspořádání Revised Common Lectionary a římskokatolického nedělního lekcionáře doplněné dalšími lekcionáři

Ekumenické eucharistické liturgie

Kategorie knih: 

Texty vhodné k ekumenickému slavení (Limská liturgie, Liturgie IES)

Liturgie sv. Jana Zlatoústého

Kategorie knih: 
Úplný překlad Václava Konzala z řečtiny, včetně rubrik

Eucharistická slavnost anglických anglikánů

Kategorie knih: 
Překlad prvního ritu dle Book of Common Prayer včetně 8 anafor

Stránky

Přihlásit se k odběru RSS - Liturgické sešity