Jste zde

Chceš být zdráv?

Kategorie knih: 
Obsah
1. Tři mytické scény aneb povolání, určení a potvrzení
1.1 O znovuzrození a sebenalezení - Mk 1, 9-13
1.2 Zjevení na hoře aneb extáze štěstí - Mk 9, 2-8
1.3 „Nanebevstoupení" aneb naplnění - Sk 1, 4-12
1.4 „Na horu a z hory"
„Vystoupit na horu"
Odpor proti bezpráví a odvaha k sebeurčení a svobodě
Náročná cesta osvobozování
Blaze těm, kteří...
Člověk v nouzi
2. Znamení u evangelisty Jana
2.1 Svatba v Káně Galilejské - zázrak proměny života - J 2, 1-12
2.2 Jdi, tvůj syn žije - J 4, 43-54
2.3 Uzdravení ochrnutého aneb Boží sabat - J 5, 1-18
2.4 Zázračné nasycení a chůze po moři aneb velkorysé obdarování a nebojácná chůze - J 6, 1-21
2.5 Uzdravení slepého od narození - J 9, 1-17
2.6 Vzkříšení Lazara - J 11, 1-54
2.7 Poselství o vzkříšení aneb Marie z Magdaly vidí Pána - J 20, 1.11-18
Seznam použité literatury